ROMANIA

MINISTERUL  AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR

Str.Calea Nationala,nr.58 - Botosani

Tel - 0231/511194 Fax - 0231/530111

 Certificata conform SR EN ISO 9001 :2001


Seful serviciului: scms. de poliţie Ciornea Marian


 

MAI - DRPCIV - comunicat de presă referitor la transmiterea permiselor de conducere


 

    Adresa de email dedicată publicului folosita STRICT , numai pentru transmiterea de documente în format electronic, atunci cand e cazul ,- copie dupa cartea de identitate pentru persoanele  fizice, sau  documente in format electronic de la  persoanele juridice sau de drept public privat, cand sunt insotite de semnatura electronica calificata sau avansata, definite conform regulamentului UE nr.913/2014. (O.U.G nr 41/2016) :

permise-inmatriculari-bt @ mai.gov.ro

 


ATENŢIE!

Accesul la ghişeele serviciului în vederea înmatriculării, preschimbării permiselor de conducere sau pentru operatiunile premergătoare examenului teoretic în vederea  obţinerii permisului de conducere se face NUMAI prin

rezervare online accesând secţiunea REZERVĂRI ONLINE

 

 

PROGRAM  DE  LUCRU

 

 INMATRICULARE / AUTORIZARE PROVIZORIE / RADIERE / DUPLICATE CERTIFICATE DE INMATRICULARE:  

                        

LUNI                             08.00 – 15.00           

MARTI                          08.00 – 15.00           

MIERCURI                   08.00 – 17.00           

JOI                                08.00 – 15.00          

VINERI                         08.00 – 11.00           

 

PRESCHIMBARE PERMISE CONDUCERE :

 

LUNI                             08.00 – 15.00           

MARTI                          12.00 – 15.00           

MIERCURI                   08.00 – 17.00           

JOI                                12.00 – 15.00          

VINERI                         08.00 – 11.00   

 

INREGISTRARE DOSARE EXAMINARE, ACORDARE ETICHETE CODURI DE BARA PENTRU EXAMEN SALA :

 

MARTI                          08.00 – 12.00           

JOI                                08.00 – 12.00   

 

 

ELIBERARE DOCUMENTE DE LA GHISEELE SERVICIULUI  / INFORMATII - ALTE PROBLEME:

 

LUNI                              15.00 – 16.00           

MARTI                          15.00 – 16.00           

MIERCURI                   17.00 – 18.00           

JOI                                15.00 – 16.00          

VINERI                         11.00 – 12.00   

 

 

PROGRAM EXAMINARE SALA:

 

MARTI     incepand cu orele 8.00 pana la terminare

JOI           incepind cu orele 8.00 pana la terminare

 

 

PROGRAM AUDIENTE SEF SERVICIU:

 

MIERCURI                             12.00 – 13.00

 

 

 

ATENTIE ! 

- In vederea solutionarii cu operativitate a cererilor de modificare in baza de date  a domiciliului (motiv-schimbarea domiciliului) , solicitantii vor prezenta actul de identitate in original si copie; operarea se va face in sistemul informatic, prin implementarea in evidenta a noului domiciliu, fara eliberarea unui nou document .

- Pentru consultarea legislatiei, pe linie de examinare candidati in vederea obtinerii permisului de conducere ,  inmatriculari auto,  preschimbare permis de conducere se poate accesa  si site-ul Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule Bucuresti  -  www.drpciv.ro de unde puteti descarca si diferite formulare tipizate necesare prezentarii la ghiseele serviciului.

- In cazul diverselor solicitari (copii acte din arhiva, adeverinte ,altele), ce necesita furnizare de date, solicitantul va depune o cerere in acest sens, insotita de copii acte (de identitate, acte auto, acte permis de conducere, altele dupa caz). 


 

CUPRINS DOCUMENTATIE NECESARA LA GHISEE:

 

Documente necesare pentru eliberarea permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa

Documente necesare pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbarii numelui titularului, înainte de expirarea valabilităţii administrative.

Documente necesare pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativa sau a duplicatului în cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau resedinta în România şi se află temporar în strainatate

Documente necesare preschimbarii permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti 

Documentele necesare in dosarul de examinare, valabilitatea acestora

Documente necesare in dosarul de examinare pentru redobindirea permisului de conducere

Valabilitatea administrativa a permiselor de conducere pe categorii de vehicule

Lista unitatilor medicale autorizate in judetul Botosani

Radierea din circulatie

Documente necesare pentru radiere

 Documente necesare pentru inmatriculare

Transcrierea

 Autorizarea provizorie

 Inmatricularea temporara

 Eliberare duplicat certificat de înmatriculare ca  urmare a pierderii,furtului sau deteriorarii

 Eliberare certificat de înmatriculare la solicitarea schimbarii numarului de inmatriculare

Lista contravaloare tipizate (ceritificat inmatriculare, autorizatie provizorie ,permis de conducere ) si tarife placute de inmatriculare

 

 

CUPRINS DIVERSE FORMULARE TIPIZATE :

Cerere inmatriculare definitiva sau temporara/transcriere/autorizare provizorie/radiere/modificare sau duplicat certificat de inmtriculare(doc/pdf)

Fisa de inmatriculare (fata) si  declaratie pierdere, furt,deteriorare certificat sau placute inmatriculare (verso) (pdf)

Fisa de inmatriculare (doc)

Declaratie tva (doc/pdf)

Declaratie renuntare categorie (doc/pdf)

Declaratie pierdere permis de conducere (doc/pdf)

Cerere pentru eliberarea permisului de conducere eliberat de alt stat (doc/pdf)

 

 

 

Documente necesare pentru eliberarea permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa

 

         In cazul pierderii / furtului permisului de conducere, titularul  completeaza o  declaratie de pierdere /prezinta un document din care sa rezulte declararea  furtului la oganele competente  .

Nota: Documentele pot fi depuse si la sediile altor servicii publice similare, in conformitate cu prevederile   OMAI 123/2013.

 

        Documente necesare pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilităţii administrative.

        In cazul pierderii / furtului permisului de conducere, titularul  completeaza o  declaratie de pierdere /prezinta un document din care sa rezulte declararea  furtului la oganele competente  .

Nota: Documentele pot fi depuse si la sediile altor servicii publice similare din tara sau pot fi depuse prin corespondenta  in conformitate cu prevederile  OMAI 123/2013.

 

          Documente necesare pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului în cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate

         In cazul pierderii / furtului permisului de conducere, titularul  completeaza o  declaratie de pierdere /prezinta un document din care sa rezulte declararea  furtului la oganele competente  .

 Cererea  poate fi depusă prin mandatar, imputernicit prin procura speciala autentificata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Procura poate fi autentificata şi de autorităţile straine, caz în care trebuie sa indeplinească conditiile de supralegalizare prevăzute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizării actelor oficiale straine.

 

Documente necesare preschimbarii permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti 

 

Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitanţii depun personal, la serviciul public comunitar competent, dosarul de preschimbare a permisului de conducere, care trebuie să conţină următoarele documente:

Preschimbarea permisului de conducere poate fi efectuata numai după confirmarea autenticitatii şi a valabilitatii acestuia, pe categorii, de catre autoritatea competentă a statului care l-a eliberat.

   Documentele necesare in dosarul de examinare, valabilitatea acestora

      La data verificării dosarului de examinare, respectiv la data susţinerii probelor de examen, candidaţii trebuie sa indeplinească, potrivit legii, conditiile de varsta, să fie apti din punct de vedere medical, sa faca dovada domiciliului, resedintei sau, dupa caz rezidentei in Romania, sa faca dovada pregatirii teoretice si practice  prin cursuri organizate in scoli de conducători auto si sa nu se afle în una dintre situaţiile prevazute la art 24 alin. (6) din  OUG 195/2002.

 

Documente necesare in dosarul de examinare pentru redobindirea permisului de conducere

 

    Candidatul a carui permis de conducere a fost anulat ca urmare a raminerii definitive a unei hotararii judecatoresti pentru una din faptele prevazute la art. 114 aliniat 1si art. 115 aliniat 1 din OUG 195/2002 prezinta urmatoarele documente :

    Notă: Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau pentru o infractiune care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane, savarsita ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie, cu exceptia cazurilor cand a intervenit una dintre situatiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din OUG 195/2002.

 

Valabilitatea administrativa a permiselor de conducere pe categorii de vehicule

    Nota: In cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permiselor de conducere ori al schimbării numelui titularului, se elibereaza, după caz, un duplicat a carui valabilitate nu poate depasi valabilitatea administrativa a documentului inlocuit sau alt permis de conducere.

            

Lista unitatilor medicale autorizate in judetul Botosani

      

Radierea din circulatie

Cazuri de radiere:

                     

Documente necesare pentru radiere

     In plus in cazul persoanelor juridice

-Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare  societate comerciala. , act de infiintare,  etc) in original si copie;

-Adresa inregistrata   cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

-Copia si  actul de identitate al delegatului;

 

 Documente necesare pentru inmatriculare

 

Vehicule la prima inmatriculare in Romania

·        cererea solicitantului. In cazul inscrierii în certificatul de înmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul , proprietarul va mentiona solicitarea explicita în cerere;

·        fisa de inmatriculare a vehiculului,  completata cu datele proprietarului si semnata de acesta, având viza organului fiscal competent al autoritatii  administratiei publice locale sau fisa de inmatriculare si Contract de instrainare - dobandire a unui mijloc de transport (model 2016 ITL 054);

-In cazul inscrierii în certificatul de înmatriculare si a altei persoane, se va depune si fisa de inmatriculare completată cu datele acesteia ,documentele care atesta acest drept, altul decat cel de propriatate precum si copia actului de identitate.

- In cazul in care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatoriu depunerea documentelor de identificare pentru utilizator.

·        cartea de identitate a vehiculului, in original si în copie;

·        ITP in termen de valabilitate , cu exceptia vehiculelor noi ;

·       certificat de autenticitate in termen de valabilitate (eliberat de RAR) , cu exceptia vehiculelor noi;

·       documentele de inmatriculare straine ,dupa caz ,si traducerile   ;

·        documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;

·        actul de identitate al solicitantului, in original şi in copie;

·        copia documentului de asigurare obligatorie de raspundere civila, în termenul de valabilitate al acesteia;

·        dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;

·    certificat care atesta plata TVA pentru persoane fizice si juridice care nu sunt platitoare de TVA \declaratia pe propria raspundere a administratorului societatii platitoare de TVA;

·        plata contravalorii plăcutelor cu numar de inmatriculare ( la ghiseu);

·        placutele cu numere de inmatriculare straine /declaratia pe propria raspundere privind modul in care vehiculul a intrat in tara , dupa caz;

·        procura speciala, după caz;

·        dovada programării online;

·        In plus in cazul persoanelor juridice

-Acte specifice de identificare  (cod fiscal,certificate de inmatriculare  societate  ) in original si copie;

-Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

-Copia si actul de identitate al delegatului;

Alte acte necesare clarificarii unor situatii particulare.

Transcrierea

(vehicule care au fost inmatriculate permanent in Romania)

 

·        cererea solicitantului. In cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul, in virtutea unui drept legal, proprietarul va mentiona solicitarea explicita în cerere;

·        fişa de înmatriculare a vehiculului,  completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autoritatii  administratiei publice locale sau fisa de inmatriculare si Contract de înstrainare - dobandire a unui mijloc de transport (model 2016 ITL 054);

·        in cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscala emis de autoritatile administratiei publice locale si copia actului de identitate;

·        in cazul inscrierii in certificatul de înmatriculare si a altei persoane, se va depune si fisa de inmatriculare completata cu datele si semnatura acesteia,documentele care atesta acest drept, altul decat cel de propriatate precum si copia actului de identitate.

·        cartea de identitate a vehiculului, in original si in copie;

·        documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, in original si in copie;

·        actul de identitate al solicitantului, in original si în copie;

·        dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, valabila ;

·        copia documentului de asigurare obligatorie de raspundere civila in termen de valabilitate (pe numele noului proprietar);

·        certificatul de inmatriculare al fostului proprietar în care acesta a inscris transmiterea dreptului de proprietate;

·        plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reşedinţa sau sediul pe raza altui judeţ decit al fostului proprietar;

·        dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare;

·        dovada de plată a contravalorii placuţelor cu numarul de înmatriculare (la ghiseu),daca nu se pastreaza de noul proprietar;

·        procura speciala, după caz.

   

In plus in cazul persoanelor juridice

·        Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare societate  ) in original si copie;

·        Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

·        Copia si  actul de identitate al delegatului;

 Autorizarea provizorie

Documente necesare :

·        cererea solicitantului care cuprinde si declaratia acestuia  cu privire la modul de intrare a vehiculului in proprietatea sa ;

·        actul de proprietate –in copie ;

·        copia documentului de asigurare pentru cazuri de raspundere civila (R.C.A.),in termeni de valabilitate;

·        dovada de plata a contravalorii  autorizatiei provizorii;

·        actul de identitate al solicitantului in original si copie;

·        contravaloarea placilor provizorii (la ghiseu);

In plus in  cazul persoanelor juridice :

·        Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare  societate, ) in original si copie;

·        Adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea   delegatului  autorizat sa depuna si sa ridice documentele de  circulatie  ;

·        Copia si actul de identitate a delegatului .

 

    Se pot elibera autorizatii de circulatie provizorii pe o perioada de maxim 90 de zile sau pentru perioade mai scurte care cumulat nu vor depasi 90 de zile.

    Valabilitatea autorizatiei de circulatie provizorie nu va putea depasi data la care expira asigurarea obligatorie de raspundere civila.     

 Inmatricularea temporara

IMPORTANT !

Inmatricularea temporara se realizeaza în cazul vehiculelor de provenienta straina care beneficiaza de regimul vamal de admitere temporara sau pentru vehiculele destinate exportului.

·        cererea solicitantului. In cazul inscrierii în certificatul de inmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul in virtutea unui drept legal,  proprietarul va mentiona solicitarea explicita în cerere;

·        fisa de inmatriculare a vehiculului,  completata cu datele proprietarului si avand viza organului fiscal competent al autoritatii  administratiei publice locale sau fisa de inmatriculare si Contract de înstrainare - dobandire a unui mijloc de transport (model 2016 ITL 054);

                     -In cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane in virtutea unui drept legal, se va depune si fisa de inmatriculare completata cu datele acesteia precum si copia actului de identitate.

   - În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie depunerea documentelor de identificare pentru utilizator.

·        cartea de identitate a vehiculului avind aplicata folia de secretizare de catre RAR in original si copie ;

·        dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare;

·        contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare (la ghiseu);

·        documentul de proprietate in original si copie  , din strainatate tradus si legalizat, dupa caz;

·        cartea de identitate a vehiculului strain ,in original ,tradus si legalizat , dupa caz;

·        actul de identitate al solicitantului in original si copie;

·        copia documentului de asigurare pentru cazuri de raspundere civila (R.C.A.);

·        certificatul de inmatriculare strain ;

·      placile cu numere de inmatriculare temporara – daca vehiculul a intrat pe roti in tara.In lipsa acestora declaratia pe proprie raspundere, cu privire la imprejurarile care au condus la lipsa acestora ;

·       chitanta vamala in original ,sau declaratia vamala de import temporar- copie legalizata avind aplicat timbrul sec al notarului ;

·        dovada I.T.P. valabila;

·        certificatul de autenticitate eliberat de R.A.R.;

·       certificat care atesta plata TVA pentru persoane fizice si juridice care nu sunt platitoatre de TVA \declaratia pe propria raspundere a administratorului societatii platitoare de TVA.

Alte acte necesare clarificarii unor situatii particulare

·     PENTRU CETATENII STRAINI CU RESEDINTA IN ROMANIA:  -pasaport strain ,insotit de legitimatia de sedere temporara cu viza in termen de valabilitate;

·        PENTRU CETATENI  ROMANI CU DOMICILIUL IN STRAINATATE:  -pasaport romanesc in care este mentionat domiciliul din strainatate insotit de un document din care rezulta stabilirea resedintei in Romania( act propietate imobil,contract de inchiriere, etc.)

In plus in cazul persoanelor juridice:

·        Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare  societate) in original si copie;

·        Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

·        Copia  si actul de identitate al delegatului;

 Eliberare duplicat certificat de înmatriculare ca  urmare a pierderii, furtului sau deteriorarii

 Documente necesare :

·     cererea solicitantului însoţită de declaraţia solicitantului din care să rezulte pierderea sau furtul documentului;

·        fisa de inmatriculare;

·        cartea de identitate a vehiculului, original si copie;

·        dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare;

·        actul de identitate al solicitantului, în original si în copie.

 In plus in cazul persoanelor juridice

·        Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare  societate) in original si copie;

·        Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

·        copia si   actul de identitate al delegatului.

Eliberare certificat de înmatriculare la solicitarea schimbarii numarului de inmatriculare

 Documente necesare :

·        cererea solicitantului;

·        fisa de inmatriculare;

·        cartea de identitate a vehiculului, original şi copie;

·        vechiul certificat de înmatriculare cu ITP valabil;

·        dovada de plată a contravalorii certificatului de inmatriculare;

·        actul de identitate al solicitantului, în original si în copie;

·        placutele vechi cu numărul de inmatriculare;

·        tarifului legal de atribuire a unei combinatii preferentiale a numărului de inmatriculare.

In plus in cazul persoanelor juridice

·        Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare  societate) in original si copie;

·        Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

·        Copia si actul de identitate al delegatului;

Lista contravaloare tipizate (certificat de inmatriculare,autorizatie provizorie,permis de conducere) si tarife placute de inmatriculare

       

       Contravaloarea urmatoarelor tipizate se achita la  Trezorerie in contul RO51TREZ116502601X008619, CF 3372696, Institutia Prefectului jud.Botosani

sau prin alte modalităţi  prevazute de OUG nr.41 din Monitorul Oficial al României partea I nr.490 din 30.06.2016:

 

Certificat de inmatriculare  = 37 LEI  

Autorizatie de circulatie provizorie  = 13 LEI

Permis conducere  = 68 Lei

 

        Tarife  placute de inmatriculare :

Tip A  - 40 Lei ( 2 buc);

Tip B  - 23 Lei ( 1 buc);

Tip C  - 17 Lei (1 buc);

Taxa Preferinta    - 45 Lei;

Provizorii    - 40 Lei (2buc).