SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR

 

Str. Calea Nationala, nr.58, Botosani

Tel: 0231/511194 Fax: 0231/530111

Certificata conform SR EN ISO 9001 :2001

Sesizaţi faptele de corupţie ale personalului Ministerului Afacerilor Interne la 

0800.0806.806

- linie telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticorupţie 

Protectia datelor cu caracter personal

 

 

Şeful serviciului: cms. sef  dr. ing. Ciubotaru Danut

- curriculum vitae -

  PROGRAM  DE  LUCRU CU PUBLICUL  

LUNI                             08.00 – 16.00

MARTI                          08.00 – 16.00

MIERCURI                    08.00 – 18.00

JOI                               08.00 – 16.00

VINERI                        08.00 – 12.00

  PROGRAM AUDIENTE SEF SERVICIU:

MIERCURI                     12.00 – 13.00

 

PROGRAM EXAMINARE SALA:

MARTI     incepand cu orele 8.00

JOI          incepand cu orele 8.00

 • etichetele cu coduri de bara necesare desfasurarii examenului la sala se distribuie pina la orele 11.00

 

ATENTIE ! 

- In vederea solutionarii cu operativitate a cererilor de preschimbare a permiselor de conducere romanesti  (model al Uniunii Europene) motivate de schimbarea domiciliului titularilor , acestea se vor opera numai in sistem informatic prin implementarea in evidenta a noului domiciliu, fara eliberarea unui nou document .Pentru efectuarea acestei operatiuni solicitantii vor prezenta actul de identitate in original si copie insotite de cerere model preschimbare permis conducere  completata .

- Pentru consultare legislatie, pe linie de examinare candidati in vederea obtinerii permisului de conducere , pe linie inmatriculari auto, pe linie preschimbare permise de conducere va rugam sa accesati si site-ul Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule Bucuresti  -  www.drpciv.ro de unde puteti descarca si diferite formulare tipizate necesare prezentarii la ghiseele serviciului.

- In cazul diverselor solicitari (copii acte din arhiva, adeverinte ,altele), ce necesita furnizare de date, solicitantul va depune o cerere in acest sens, insotita de copii acte (de identitate, acte auto, acte permis de conducere, altele dupa caz)  si taxa de furnizare date (Directia Taxe si Impozite Locale ).

 


 CUPRINS DOCUMENTATIE NECESARA LA GHISEE: 

  

CUPRINS DIVERSE FORMULARE TIPIZATE :

 


 

Documente necesare preschimbarii permiselor

de conducere romanesti cu documente similare, model european  

 • cerere preschimbare permis auto completata de solicitant lizibil cu scris de mina cu majuscule, folosind pix cu cerneala de culoare albastra sau neagra;

 • permisul de conducere in original, in cazul in care acesta nu a fost pierdut sau furat (titularul declara acest fapt prin completarea in mod corespunzator a cererii);

 • actul de  identitate in original si copie din care sa rezulta ca titularul are domiciliul sau resedinta in Romania ;

 • dovada achitarii contravalorii permisului de conducere ( C.E.C.);

·      Daca permisul de conducere este expirat este necesar document eliberat de unitatea de asistenta medicala autorizata, care atesta grupa/categoria de vehicule pe care solicitantul este apt sa le conduca;

In cazul in care se doreste obtinerea unui duplicat al permisului de conducere (avand aceeasi valabilitate administrativa ca cel vechi) nu este necesara fisa medicala.

In cazul schimbarii numelui, solicitantul prezinta si documentul care atesta acest lucru, in original si copie.

Documente necesare preschimbarii permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti

 • actul de identitate in original si copie

 • permisul de conducere strain in original  si copie, traducere legalizata in limba romana a acestuia ,exceptie fac permise;e eliberate de autoritatile din Republica Moldova ;

 • cerere preschimbare  permis de conducere completata prin  dactilografiere , care sa aiba o fotografie color de data recenta (3,5 cm x 3,85 cm);

 • document eliberat de unitatea de asistenta medicala autorizata, care atesta grupa/categoria de vehicule pe care solicitantul este apt sa le conduca;

 • certificatul de cazier judiciar;

 • declaratia notariala pe propria raspundere a solicitantului, din care sa rezulte ca nu are rezidenta pe teritoriul altui stat din UE in afara de Romania , ca  permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, ca titularul acestuia nu mai poseda un alt permis de conducere national romanesc ori strain sau un duplicat al acestuia, ca nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autoritati in vederea eliberarii unui nou document, precum si faptul ca nu i-a fost retinut si nu i s-a adus la cunostinta anularea permisului de conducere sau a dreptului de a conduce ori suspendarea sau restrictionarea acestui drept .

 • dovada achitarii taxei contravalorii permisului de conducere ( C.E.C.);

   

Documente necesare preschimbarii permiselor de conducere romanesti al persoanelor  aflate temporar in strainatate ,iar depunerea si ridicarea permiselor de conducere se efectueaza de catre alte persoane

 • cerere preschimbare permis de conducere completata prin dactilografiere, cu  foto color  de data recenta (3,5 cm x 3,85 cm), semnata de titularul permisului de conducere in  fata unui functionar diplomatic;

 • procura speciala autentificata de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei.Procura poate fi autentificata si de autoritatile straine , caz in care trebuie  sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazut de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine , adoptata la Haga la 5 octombrie 1961 ( Conventia de la Haga), la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare. In coltul din dreapta sus se aplica foto color de data recenta (3,5 cm x 3,85 cm) si se certifica prin aplicarea timbrului sec al misiunii diplomatice/oficiului consular;

 • permis de conducere in original sau declaratie de pierdere sau furt;

 • actul de identitate al titularului in copie;

 • actul de identitate al persoanei  imputernicite in original si copie;

 • permisul de conducere atunci cind acesta se afla in posesia titularului;

 • documentul emis de o unitate medicala autorizata din care rezulta ca titularul este apt din punct de vedere medical sa conduca autovehicule din categoria pentru care solicita eliberarea permisului de conducere;

 • declaratie notariala pe propria raspundere a tiularului, data in fata functionarului diplomatic, din care sa rezulte ca  nu mai detine un alt permis de conducere national cu exceptia celui depus pentru preschimbare si ca nu are rezidenta normala pe teritoriul unui stat din U.E. in afara de Romania;

 • dovada platii contravalorii permisului de conducere ( C.E.C.).

Conditiile ce trebuie sa indeplineasca o persoana ce solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere prevazute de Regulamentul de aplicare a  OUG 195/2002 

Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa aiba varsta de cel putin 16 ani impliniti, pentru categoriile AM, A1 si  B1;

 • sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti, pentru categoriile A2, B, BE, , C1, , C1E,  si TR;

 • sa aiba 20 de ani impliniti pentru categoria A, daca persoana are o experienta de cel putin 2 ani de conducere a vehiculelor din  categoria A2, sau 24 de ani impliniti pentru vehiculele  din categoria A;

 • sa aiba varsta de cel putin 21 de ani impliniti, pentru categoriile C, CE,D1 si D1E ;

 • sa aiba 24 ani impliniti pentru categoriile D,DE,Tb,Tv.

 • sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea autovehiculelor din categoriile  pentru care solicita examinarea;

 • Art. 116.- aliniatul 1) “… se poate prezenta la examen pentru obtinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, dupa caz, daca a intevenit una dintre situatiile urmatoare:

 • au trecut 6 luni de la data executarii pedepsei amenzii sau a pedepsei  in regim de privare de libertate ori la locul de munca;

 • a trecut un an de la data gratierii pedepsei sau a ramanerii definitive a hotararii judecatoresti  prin care s-a dispus suspendarea   exacutarii pedepsei sub supraveghere;

 • a intervenit amnistia; ’’

 • interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicule, prevazuta la art. 64 lit. c) din Codul penal, a expirat sau a fost revocata.

 Documentele necesare in dosarul de examinare, valabilitatea acestora si ordinea lor 

 • cererea  tip  completata si semnata de candidat;

 • fisa de scolarizare completata prin dactilografiere, semnata de candidat (fisa este valabila un an de la absolvirea  scolii de sofer);

 • certificat de cazier judiciar (valabil 6 luni de la data eliberarii);

 • copie act de identitate;

 • chitanta reprezentand contravaloarea taxei de examinare (Directia Taxe si Impozite Locale);

 • chitanta reprezentind contravaloare permis de conducere (CEC);

 • copia permisului de conducere, in cazul persoanelor care solicita obtinerea unor noi categorii ;

 • pentru redobandire, dosarul trebuie sa contina hotararea judecatoreasca ramasa definitiva in original si copie.

 • acordul scris al parintilor ,tutorilor, curatorilor sau al persoanelor in ingrijirea ori supravegherea carora se afla candidatii cu virsta 16-18 ani care solicita obtinerea permisului de conducere pentru categoriile A1, B1.

Lista cu taxe pentru obtinerea permisului de conducere

      Taxe achitate la Directia Taxe si Impozite Locale:

 • Pentru categoriile A, A1, B , B1,BE  6 lei ,iar in cazul respins de 3 ori, taxa de examen este 84 lei.

 • Pentru categoriile C,CE, D, DE , C1 si D1  28 lei iar in cazul  respins de 3 ori, taxa de examen este 84 lei.

 • Redobindire 84 lei.

 • Taxa furnizare date = 5 Lei 

 •     Altele:

 • Contravaloare permis conducere (CEC) = 68 Lei

 

Radierea din circulatie

Cazuri de radiere:

 • In cazul exportului;

 • In cazul dezmembrarii;

 • La cererea proprietarului;

 • In cazul furtului;

 • Ca urmare a unei hotariri judecatoresti.

 • La dispunerea Serviciului Rutier;

 • La dispozitia autoritatii publice locale.

Documente necesare pentru radiere

 • cerere tip;

 • cartea de identitate a vehiculului;

 • fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare sau certficat fiscal ;

 • certificatul de inmatriculare a vehiculului; (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau furtul C.I.);

 • trei exemplare completate ale certificatului de radiere;

 • actul de identitate al solicitantului(original si copie)

 • placile cu numerele de inmatriculare;

 • documentul original si copie din care rezulta ca a intervenit unul din urmatoarele cazuri de  radiere:

 • Document care atesta dezmembrarea , casarea sau predarea in vederea dezmembrarii

 • Act spatiu (garaj,curte,teren)-in cazul radierii la cerere

 • Hotarire judecatoreasca ramasa defimitiva  -prin care se dispune radierea din circulatie

 • Adresa si  Dispozitia de radiere a Serviciului Rutier-prin care se dispune radierea

 • Adresa autoritatii publice locale si Dispozitia primarului pentru vehicule declarate fara stapin.

 In plus in cazul persoanelor juridice

- Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare  societate comerciala. , act de infiintare,  etc) in original si copie;

- Adresa inregistrata si stampilata  cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

- Copia si  actul de identitate al delegatului;

 Documente necesare pentru inmatriculare

Vehicule la prima inmatriculare in Romania

 • cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;

 • fişa de înmatriculare a vehiculului,  completată cu datele proprietarului si semnata de acesta, având viza organului fiscal competent al autorităţii  administraţiei publice locale.

- În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia precum şi copia actului de identitate.

- În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatoriu depunerea documentelor de identificare pentru utilizator.

 • cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;

 • ITP in termen de valabilitate

 • certificat de autenticitate in termen de valabilitate (eliberat de RAR);

 • documentele de inmatriculare straine ,dupa caz ,traduse si legalizate ;

 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;

 • actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă, în termenul de valabilitate al acesteia;

 • dovada de plată a taxei de înmatriculare (Directia Taxe si Impozite Locale);

 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare( CEC );

 • dovada de plata timbrului de mediu  pentru autovehicule  ( Trezorerie –se inscrie pe chitanta,obligatoriu seria cartii de identitate a vehiculului  pentru care se face inmatricularea);

 • decizia de calcul a taxei timbrului de mediu  pentru autovehicule;

 • certificat care atesta plata TVA pentru persoane fizice si juridice care nu sunt platitoatre de TVA \ declaratia pe propria raspundere a administratorului societatii platitoare de TVA

 • plata contravalorii plăcuţelor cu număr de înmatriculare ( la ghiseu);

 • placutele cu numere de inmatriculare straine /declaratia pe propria raspundere privind modul in care vehiculul a intrat in tara , dupa caz;

 • procura specială, după caz.

In plus in cazul persoanelor juridice

 • Acte specifice de identificare  (cod fiscal, certificate de inmatriculare  societate comerciala, act de infiintare,  etc) in original si copie;

 • Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

 • Copia si actul de identitate al delegatului;

 • Alte acte necesare clarificarii unor situatii particulare.

 

Transcrierea

(vehicule care au fost inmatriculate permanent in Romania) 

 • cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul , proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;

 • fişa de înmatriculare a vehiculului,  completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii  administraţiei publice locale.

 • in cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale şi copia actului de identitate.

 • in cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele şi semnătura acesteia;

 • cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;

 • certificatul de autenticitate al vehiculului, eliberat de R.A.R. , valabil

 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;

 • actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

 • dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice,

 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă in termen de valabilitate (pe numele noului proprietar)

 • decizia de calcul si chitanta de plata a timbrului de mediu sau dupa caz adeverinta eliberata de ANAF din care sa rezulte ca nu a fost restituita taxa speciala/de poluare/de emisii poluante/timbru de mediu ;

 • dovada de plată a taxei de înmatriculare (Directia Taxe si Impozite Locale);

 • certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;

 • plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reşedinţa sau sediul pe raza altui judeţ decât al fostului proprietar;

 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;(C.E.C.)

 • dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (la ghiseu), daca nu se pastreaza de noul proprietar

 • procura specială, după caz.

   

In plus in cazul persoanelor juridice

 • Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare  S.C. , act de infiintare,  etc) in original si copie;

 • Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

 • Copia si  actul de identitate al delegatului;

Autorizarea provizorie

Documente necesare :

 • cererea solicitantului care cuprinde si declaratia acestuia  cu privire la modul de intrare a vehiculului in proprietatea sa ;

 • actul de proprietate –in copie ;

 • copia documentului de asigurare pentru cazuri de raspundere civila (R.C.A.);

 • taxa de autorizare provizorie (Directia Taxe si Impozite Locale);

 • certificat fiscal de la serviciul Taxe si Impozite Locale ;

 • dovada de plata a contravalorii  autorizatiei provizorii ( CEC);

 • actul de identitate al solicitantului in original si copie;

 • contravaloarea placilor provizorii (la ghiseu);

In plus in  cazul persoanelor juridice :

·        Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare  S.C. , act de infiintare,  etc) in original si copie;

·        Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea   delegatului  autorizat sa depuna si sa ridice documentele de  circulatie  ;

·        Copia si actul de identitate a delegatului .     

Inmatricularea temporara

IMPORTANT !

Înmatricularea temporară se realizează în cazul vehiculelor de provenienţă străină care beneficiază de regimul vamal de admitere temporară sau pentru vehiculele destinate exportului.

 • cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul , proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;

 • fişa de înmatriculare a vehiculului,  completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii  administraţiei publice locale.

- În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia precum şi copia actului de identitate.

- În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatoriu depunerea documentelor de identificare pentru utilizator

 • cartea de identitate a vehiculului avind aplicata folia de secretizare de catre RAR in original si copie ;

 • dovada de plata a taxei de inmatriculare ;

 • dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare  ( CEC );

 • contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare (la ghiseu);

 • documentul de proprietate in original si copie Xerox , din strainatate tradus si legalizat;

 • cartea de identitate a vehiculului strain ,in original ,tradus si legalizat;

 • actul de identitate al solicitantului in original si copie;

 • copia documentului de asigurare pentru cazuri de raspundere civila (R.C.A.);

 • certificatul de inmatriculare strain -daca vehiculul a intrat pe roti in tara;

 • placile cu numere de inmatriculare temporara – daca vehiculul a intrat pe roti in tara.In lipsa acestora declaratia notariala cu privire la imprejurarile in care acestea au fost pierdute;

 • chitanta vamala in original ,sau declaratia vamala de import temporar- copie legalizata avind aplicat timbrul sec al notarului

 • dovada I.T.P. valabila;

 • certificatul de autenticitate eliberat de R.A.R.;

 • decizia de calcul a taxei timbrului de mediu  pentru autovehicule;

 • certificat care atesta plata TVA pentru persoane fizice si juridice care nu sunt platitoatre de TVA \declaratia pe propria raspundere a administratorului societatii platitoare de TVA

Alte acte necesare clarificarii unor situatii particulare

 • PENTRU CETATENII STRAINI CU RESEDINTA IN ROMANIA:  -pasaport strain ,insotit de legitimatia de sedere temporara cu viza in termen de valabilitate;

 • PENTRU CETATENI  ROMANI CU DOMICILIUL IN STRAINATATE:  -pasaport romanesc in care este mentionat domiciliul din strainatate insotit de un document din care rezulta stabilirea resedintei in Romania (act proprietate imobil, contract de inchiriere etc.)

In plus in cazul persoanelor juridice :

 • Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare  S.C. , act de infiintare,  etc) in original si copie;

 • Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

 • Copia  si actul de identitate al delegatului;

Eliberare duplicat certificat de înmatriculare ca  urmare a pierderii/furtului/deteriorarii

 Documente necesare:

 • cererea solicitantului însoţită de declaraţia solicitantului din care să rezulte pierderea sau furtul documentului;

 • fisa de inmatriculare;

 • cartea de identitate a vehiculului, original şi copie;

 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare( CEC);

 • copia asigurarii RCA in termen de valabilitate;

 • duplicat ITP valabil;

 • actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

 In plus in cazul persoanelor juridice

·        Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare  S.C. , act de infiintare,  etc) in original si copie;

·        Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

·        copia si  actul de identitate al delegatului

Eliberare certificat de înmatriculare la solicitarea schimbarii numarului de inmatriculare

 Documente necesare :

 • cererea solicitantului;

 • fisa de inmatriculare;

 • cartea de identitate a vehiculului, original şi copie;

 • vechiul certificat de înmatriculare cu ITP valabil;

 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare (CEC)

 • actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

 • plăcuţele vechi cu numărul de înmatriculare;

 • tarifului legal de atribuire a unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare.

In plus in cazul persoanelor juridice

·        Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de inmatriculare  S.C. , act de infiintare,  etc) in original si copie;

·        Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

·        Copia si actul de identitate al delegatului;

Lista taxe inmatriculare si tarife placute de inmatriculare

 • Contravaloare certificat de inmatriculare (CEC) = 37 LEI

 • Contravaloare autorizatie de circulatie provizorie (CEC) = 13 LEI

 • Contravaloare taxa autorizare provizorie (Directia Taxe si Impozite Locale) = 9 Lei

 • Taxa furnizare date (Directia Taxe si Impozite Locale) = 5 Lei

 • Taxa de inmatriculare pentru vehiculele cu masa maxima autorizata pina in 3500 kg. = 60 Lei (Taxe si Impozite Locale)

 • Taxa de inmatriculare pentru vehiculele cu masa maxima autorizata peste 3500 kg. = 145 Lei (Taxe si Impozite Locale)

 

Tarife  placute de inmatriculare :

 • Tip A  - 40 RON ( 2 buc)

 • Tip B  - 23 RON ( 1 buc)

 • Tip C  - 17 RON (1 buc)

 • Taxa Preferinta    - 45 RON

 • Provizorii    - 40 RON (2buc)


[Prima pagina]