ROMANIA                

 

 

 

MINISTERUL  AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI- JUDEŢUL BOTOŞANI

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR

Str.Calea Nationala,nr.58-Botosani

Tel-0231/511194 Fax-0231/530111

 Certificata conform SR EN ISO 9001 :2001

 Seful serviciului :cms sef dr. ing. Ciubotaru Danut

curriculum vitae


 

Adresa de email dedicată publicului în vederea transmiterii de documente în format electronic:

permise-inmatriculari-bt @ mai.gov.ro

 


PROGRAM  DE  LUCRU

 

 INMATRICULARE /AUTORIZARE PROVIZORIE/RADIERE  :     

                        

LUNI                             08.00 – 15.00           

MARTI                          08.00 – 15.00           

MIERCURI                   08.00 – 17.00           

JOI                                08.00 – 15.00          

VINERI                         08.00 – 11.00    

* programarea la ghişeele înmatriculare/autorizare provizorie/radiere se poate face online  în secţiunea rezervări online   sau pe baza bonului de ordine eliberat de agentul Poliţiei Locale la orele 8.00 pentru ziua respectivă.  

 

PRESCHIMBARE PERMISE CONDUCERE/INREGISTRARE DOSARE EXAMINARE :

 

LUNI                             08.00 – 15.00           

MARTI                          12.00 – 15.00           

MIERCURI                   08.00 – 17.00           

JOI                                12.00 – 15.00          

VINERI                         08.00 – 11.00   

* programarea pentru preschimbare permise de conducere se poate face online  în secţiunea rezervări online

 

ELIBERARE DOCUMENTE DE LA GHISEELE SERVICIULUI :

 

LUNI                             15.00 – 16.00           

MARTI                          15.00 – 16.00           

MIERCURI                   17.00 – 18.00           

JOI                                15.00 – 16.00          

VINERI                         11.00 – 12.00   

 

 

PROGRAM EXAMINARE SALA:

 

MARTI     incepind cu orele 8.00 pina la terminare

JOI           incepind cu orele 8.00 pina la terminare

 

!etichetele cu coduri de bara necesare desfasurarii examenului la sala se distribuie in ziua examenului  orele 08.00-11.00

!se pot inregistra dosare de examinare cu preluare de imagine in ziua de examen orele 08.00-11.00.

 

 

 

 

PROGRAM AUDIENTE SEF SERVICIU:

 

MIERCURI                             12.00 – 13.00

 

 

 

ATENTIE ! 

-In vederea solutionarii cu operativitate a cererilor de preschimbare a permiselor de conducere romanesti  ( model al Uniunii Europene ) motivate de schimbarea domiciliului titularilor , acestea se vor opera numai in sistem informatic, prin implementarea in evidenta a noului domiciliu, fara eliberarea unui nou document .Pentru efectuarea acestei operatiuni solicitantii vor prezenta actul de identitate in original si copie insotite de cerere model, preschimbare permis conducere -se elibereaza la ghiseu.

-Pentru consultarea legislatiei, pe linie de examinare candidati in vederea obtinerii permisului de conducere ,  inmatriculari auto,  preschimbare permis de conducere se poate accesa  accesa site-ul Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule Bucuresti  -  www.drpciv.ro de unde puteti descarca si diferite formulare tipizate necesare prezentarii la ghiseele serviciului.

-In cazul diverselor solicitari (copii acte din arhiva, adeverinte ,altele), ce necesita furnizare de date, solicitantul va depune o cerere in acest sens, insotita de copii acte (de identitate, acte auto, acte permis de conducere, altele dupa caz)  si taxa de furnizare date (Directia Taxe si Impozite Locale ).

 


 

CUPRINS DOCUMENTATIE NECESARA LA GHISEE:

 

Documente necesare pentru eliberarea permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa

Documente necesare pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilităţii administrative.

Documente necesare pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului în cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate

Documente necesare preschimbarii permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti 

Documentele necesare in dosarul de examinare, valabilitatea acestora

Documente necesare in dosarul de examinare pentru redobindirea permisului de conducere

Valabilitatea administrativa a permiselor de conducere pe categorii de vehicule

Lista unitatilor medicale autorizate in judetul Botosani

Lista cu taxe pentru obtinerea permisului de conducere

Radierea din circulatie

Documente necesare pentru radiere

 Documente necesare pentru inmatriculare

Transcrierea

 Autorizarea provizorie

 Inmatricularea temporara

 Eliberare duplicat certificat de înmatriculare ca  urmare a pierderii,furtului sau deteriorarii

 Eliberare certificat de înmatriculare la solicitarea schimbarii numarului de inmatriculare

Lista taxe inmatriculare si tarife placute de inmatriculare

 

 

CUPRINS DIVERSE FORMULARE TIPIZATE :

Cerere transcriere autovehicul (doc)

Cerere eliberare autorizatie provizorie (doc/pdf)

Cerere radiere (doc/pdf)

Certificat de radiere (doc/pdf)

Cerere certificat de inmatriculare nou (pierdere, modificari date personale  si, sau de vehicul..) (doc/pdf)

Fisa de inmatriculare (fata) si  declaratie pierdere, furt,deteriorare certificat sau placute inmatriculare (verso) (pdf)

Fisa de inmatriculare (doc)

Declaratie tva (doc/pdf)

Cerere inmatriculare definitiva (doc/pdf)

Declaratie renuntare categorie (doc/pdf)

Declaratie pierdere permis de conducere (doc/pdf)

Cerere pentru eliberarea permisului de conducere eliberat de alt stat (doc/pdf)

 

 

 

Documente necesare pentru eliberarea permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa

 

         In cazul pierderii / furtului permisului de conducere, titularul  completeaza o  declaratie de pierdere /prezinta un document din care sa rezulte declararea  furtului la oganele competente  .

Nota: Documentele pot fi depuse si la sediile altor servicii publice similare, in conformitate cu prevederile   OMAI 123/2013.

 

        Documente necesare pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilităţii administrative.

        In cazul pierderii / furtului permisului de conducere, titularul  completeaza o  declaratie de pierdere /prezinta un document din care sa rezulte declararea  furtului la oganele competente  .

Nota: Documentele pot fi depuse si la sediile altor servicii publice similare din tara sau pot fi depuse prin corespondenta  in conformitate cu prevederile  OMAI 123/2013.

 

          Documente necesare pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului în cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate

         In cazul pierderii / furtului permisului de conducere, titularul  completeaza o  declaratie de pierdere /prezinta un document din care sa rezulte declararea  furtului la oganele competente  .

 Cererea  poate fi depusă prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Procura poate fi autentificată şi de autorităţile străine, caz în care trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine.

 

Documente necesare preschimbarii permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti 

 

Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitanţii depun personal, la serviciul public comunitar competent, dosarul de preschimbare a permisului de conducere, care trebuie să conţină următoarele documente:

          2. documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, în cazul în care acesta din urmă a fost eliberat de autorităţile competente ale statelor prevăzute în anexa 1din ordinul mentionat. În cazul în care documentul nu este întocmit în limba română, se depune şi traducerea legalizată în limba română a acestuia;

Preschimbarea permisului de conducere poate fi efectuată numai după confirmarea autenticităţii şi a valabilităţii acestuia, pe categorii, de către autoritatea competentă a statului care l-a eliberat.

   Documentele necesare in dosarul de examinare, valabilitatea acestora

      La data verificării dosarului de examinare, respectiv la data susţinerii probelor de examen, candidaţii trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condiţiile de vârstă, să fie apţi din punct de vedere medical, să facă dovada domiciliului, resedintei sau, dupa caz rezidentei in Romania, sa faca dovada pregatirii teoretice si practice  prin cursuri organizate în şcoli de conducători auto şi să nu se afle în una dintre situaţiile prevăzute la art 24 alin. (6) din  OUG 195/2002.

 

Documente necesare in dosarul de examinare pentru redobindirea permisului de conducere

 

    Candidatul a carui permis de conducere a fost anulat ca urmare a raminerii definitive a unei hotariri judecatoresti pentru una din faptele prevazute la art. 114 aliniat 1si art. 115 aliniat 1 din OUG 195/2002 prezinta urmatoarele documente :

    Nota :Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie, cu excepţia cazurilor când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din OUG 195/2002.

 

Valabilitatea administrativa a permiselor de conducere pe categorii de vehicule

    Nota: În cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permiselor de conducere ori al schimbării numelui titularului, autorităţile competente eliberează, după caz, un duplicat a cărui valabilitate nu poate depăşi valabilitatea administrativă a documentului înlocuit sau alt permis de conducere.

            

Lista unitatilor medicale autorizate in judetul Botosani

 

Lista cu taxe pentru obtinerea permisului de conducere

      Taxe achitate la Directia Taxe si Impozite Locale :