Instituţia Prefectului – Judeţul Botoşani este înscrisă în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrărilor Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), ca operator de date cu caracter personal, sub numerele:

  • 3407    –   scopul prelucrării „Fond funciar”;

  • 17495 – scopul prelucrării „Apostilarea tuturor documentelor emise de către unităţile administrative de pe teritoriul României”;

  • 28868 – scopul prelucrării „Asigurarea pazei şi securităţii Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani”. 


[Prima pagina]