2016

S-a lansat apelul pentru rețele europene finanțate prin Programul Europa Creativă

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a lansat apelul pentru Rețele europene în cadrul Programului Europa Creativă – Subprogramul Cultura. Termenul-limită până la care cei interesați pot depune propuneri de proiecte este 25 noiembrie 2016, ora 12.00 (CET/CEST, ora Bruxelles-ului).
 


Surse de finanțare pentru luna octombrie 2016!


2018 – Anul european al patrimoniului cultural
 Comisia Europeană a propus Parlamentului European și Consiliului, desemnarea anului 2018 drept An european al patrimoniului cultural.

Conferința de prezentare a proiectelor finanțate prin programul Europa Creativă


cererea de proiecte a Fundației “Remembrance, Responsibility and Future” / „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ) pentru programul EUROPEANS FOR PEACE .

Prin acest program fundația EVZ promovează întâlnirile internaționale ale tinerilor din Germania și țările din Europa de Sud-Est, Centrală, de Est și precum și din Israel.


Fundația Open door din Pernik (Bulgaria) dorește să se implice ca partener în proiecte Europa pentru cetățeni care au drept teme: drepturi cetățenești, participare civică, cetățenie europeană, dezvoltare socială, interacțiune umană, schimburi culturale.


ALDA

These micro-projects should aim at raising public awareness of global development issues and promoting development education (which includes raising awareness and informing citizens, promoting engagement in action(s) at local level & finally, changing attitudes regarding global challenges & development matters) at the grass-root level in the EU.


Localitatea Filakovo (din Slovacia) caută parteneri pentru un proiect la Măsura 2.2 Rețele de orașe, care să fie depus la termenul limită din 1 septembrie 2016 sau la cel din 1 martie 2017


Rețeaua DEPAN City Network (cu sediul în Atena, Grecia) caută parteneri pentru un proiect la Măsura 2.2 Rețele de orașe, care să fie depus la termenul limită din 1 septembrie 2016.

1,   2,   3


Mancomunidad de Tentudía – o rețea de 12 localități din Spania - caută parteneri pentru un proiect la Măsura 2.2 Rețele de orașe, care să fie depus la termenul limită din 1 septembrie 2016.


 

 


Rețeaua DEPAN City Network (cu sediul în Atena, Grecia) caută parteneri pentru un proiect la Măsura 2.2 Rețele de orașe, care să fie depus la termenul limită din 1 septembrie 2016.


Federația Valenciană a Municipalităților și Provinciilor (FVMP) din Spania caută parteneri pentru un proiect la Componenta 1 Memorie istorică sau Măsura 2.2 Rețele de orașe, pentru următoarele termene limită din 1 septembrie 2016 și 1 martie 2017. Ideea proiectului este de a promova o rețea europeană pentru valorificarea memoriei istorice în care municipalitățile își pot promova inițiativele și face schimb de bune practici.


Lansarea prioritatii de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” - 2.1.A Microîntreprinderi din cadrul POR 2014 - 2020.

Iași, Piatra Neamț, Suceava

 


Agenția Națională pentru Romi,

Calendarul sesiunii de finanţări 2016 

Depunerea proiectelor : 11 aprilie - 10 mai 2016

 

Apel pentru Rețele de Implementare pentru perioada 22 martie - 22 iunie 2016.

In cadrul URBACT - programul european pentru dezvoltare urbană integrată,

Promovarea accesării fondurilor europene în anul 2016


ADR Nord Est demarează caravanele de informare despre Programul Operational Regional 2014-2020 in Regiunea Nord-Est!


ADR Nord Est -AM POR a lansat doua noi apeluri de proiecte din POR 2014-2020:

Data si ora incepere depunere de proiecte: 25.05.2016, ora 12.00
Data si ora inchiderii cererii de proiecte: 25.11.2016, ora 12.00
patrimoniul cultural (5.1) si

imbunatatire mediul urban (5.2)


18.02.2016 - Programul Europa Creativa 2014-2020


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Cautare de parteneri din Germania - M2.3 Proiecte ale OSC

prezentarea organizației, detalii despre proiect, datele de contact ale aplicantului


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Cautare de parteneri_European Remembrance_NETFORPP PROJECT


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Cautare de parteneri din Grecia - M2.1 Infratire intre localitati


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Propunere de proiect din Croatia - C1 Memorie istorica


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Propunere de proiect din Spania - M2.3 Proiecte ale OSC


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Cautare de parteneri din Serbia - M2.3 Proiecte ale OSC


 

infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Cautare de parteneri din Slovacia - M2.3 Proiecte ale OSC


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Propunere de proiect din Serbia - C1 Memorie istorica


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Cautare de parteneri din Spania - C1 Memorie istorica


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Disponibilitate de parteneriat din Spania - M2.2 Retele

 de orase


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Catalog de proiecte finantate prin programul Europa pentru cetateni


Buletin Informativ al Biroului ADR Nord-Est Bruxelles| Februarie Expres


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Cautare de parteneri din Bulgaria – M2.3 Proiecte ale OSC


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Cautare de parteneri din Croatia - M2.3 Proiecte ale OSC


 

infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Disponibilitate de parteneriat din Italia – Masura 2.1 sau 2.2


 

infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Disponibilitate de parteneriat din Italia – Infratiri