Conducerea institutiei

 

Date de contact

 

Program de audiente

 

Relatii cu publicul

 

Apostila

 

Pasapoarte

 

Permise auto, inmatriculari

 

Informatii de contact primarii

 

Cadrul legislativ

 

Regulamentul de organizare si functionare

 

Organigrama

 

Informatii buget si bilant contabil

 

Bugete unitati administrativ - teritoriale

 

 Eliberare autorizaţie de colectare a deşeurilor industriale reciclabile

 

Planuri/Strategii

 

Declaratii de avere si interese

Informaţii de interes public

Conducerea Institutiei Prefectului

Prefect: Cristian Constantin Roman
   
Subprefect: Paul Secrieru
   
Subprefect: Daniel Moruzi

 

Curriculum Vitae

Prefect: Cristian Constantin Roman
   
Subprefect: Paul Secrieru
   
Subprefect: Daniel Moruzi
   

 

Date de contact

Adresa: Piaţa Revoluţiei, nr. 1-3, cod 710236, Botoşani, România
telefon: 0231 512212
fax: 0231 512116
e-mail: email@prefecturabotosani.ro
pagină web:

http://www.prefecturabotosani.ro

http://www.botosani.eu.org

Tel verde: 0800 800 447


Conform HG 1723/2004 vă puteţi adresa petiţiile dumneavoastră şi electronic la adresa petitie@prefecturabotosani.ro
 

[sus]

   

Program de audienţe

Institutia Prefectului - judetul Botosani

Prefect                 Cristian Constantin Roman prima zi de luni din  luna, orele 10.00 - 13.00
Subprefect                  Paul Popa a doua zi de luni din luna, orele 10.00 - 13.00
Subprefect                  Paul Secrieru a treia zi de luni din luna, orele 10.00 - 13.00

Director                     Gheorghe Munteanu

a patra zi de luni din luna, orele 10.00 - 13.00

 

Oficiul Prefectural Dorohoi

Prefect                 Cristian Constantin Roman prima zi de miercuri din luna, orele 10.00 - 13.00
Subprefect                  Paul Popa a doua zi de miercuri din luna, orele 10.00 - 13.00
Subprefect                  Paul Secrieru a treia zi de miercuri din luna, orele 10.00 - 13.00

Director                     Gheorghe Munteanu

a patra zi de miercuri din luna, orele 10.00 - 13.00

Director O.P.                 Emil Moga

in fiecare zi de miercuri din luna, orele 10.00 - 13.00
   

 

Programul de audienţe la conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor

(click aici - programul in format pdf)

 

 MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 VASILE BLAGA

 JOI ORA 10.00
PENTRU ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ
 SECRETAR DE STAT  Chestor pr.DAN VALENTIN FĂTULOIU  MIERCURI ORA 15.00
 SECRETAR DE STAT  Comisar-şef IRINA ALEXE  VINERI ORA 10.00
 SECRETAR DE STAT  Chestor pr. MARIAN TUTILESCU  MARŢI ORA 15.00
PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
 SECRETAR DE STAT  MIHAI CAPRĂ  MARŢI ORA 16.00
 SECRETAR DE STAT  LIVIU GRĂDINARU  MIERCURI ORA 17.00
 SECRETAR DE STAT  MARIUS TIBERIU MARTINESCU  MARŢI ORA 17.00
 
 SECRETAR GENERAL  Chestor CRISTIAN BACI  JOI ORA 10.00

Primirile în audienţă se fac pe bază de cereri motivate şi aprobate anterior.

[sus]

Relaţii cu publicul

Compartiment Relaţii cu publicul şi secretariat

 

Informatii de interes public (Legea 544/2001, Legea 52/2003)

*constituie informaţii publice cele prevăzute în Legea 544/2001, art.5, lit. a-i

- camera 5 (parter), tel:0231 505441
Persoana de contact: consilier superior Corneliu Vasiliu

Tel verde: 0800 800 447

Luni:

830--1630

Marţi:

830--1630

Miercuri:

830--1630

Joi:

830--1830

Vineri:

830--1630

   

Relaţii cu publicul

- camera 10 (parter), tel: 0231 505428

Persoane de contact:

 

- consilier superior  Gheorghe Parfin

Apostila

Pentru a veni in sprijinul cetatenilor romani, incepand cu data de 16 martie 2001, Romania a aderat la Conventia de la Haga cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga, la 05 octombrie 1961.

Apostilarea certificatelor de atestare a domiciliului si cetateniei romana se face de catre prefecturi, incepand cu data de 01.11.2004, conform dispozitiilor Legii nr. 142/2004 privind modificarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga in data de 05.10.1961.


Pentru informatii suplimentare si formulare, click
aici.

 

Program pentru primirea cererilor şi eliberarea actelor pe care s-a aplicat apostila

Primirea cererilor: zilnic între orele 9 - 11
Eliberarea actelor: 2 ore de la depunerea cererii

 

[sus]

Pasapoarte

Pentru a consulta programul de lucru cu publicul si actele necesare, click aici.

 

Permise auto, Inmatriculari

Pentru a consulta programul de lucru cu publicul si actele necesare, click aici.

 

Informaţii de contact - Primării judeţul Botoşani

(Click pentru a vizualiza. Necesită Adobe Acrobat Reader)

 

[sus]

Cadrul legislativ în care îşi desfăşoară activitatea Instituţia Prefectului

Principalele legi

Constitutia României
Legea  nr. 215 din 23 aprilie 2001 - Legea administraţiei publice locale, modificata si completata de Legea nr. 286/2006 (publicat in MO nr. 621/18.07.2006, intrata in vigoare la 18.08.2006)
Legea  nr. 188 din 8 decembrie 1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, modificata si completata de Legea nr. 251/2006 (publicata in MO nr. 574/4.07.2006, intrata in vigoare la data de 7.07.2006)
Legea  nr. 340 din 12 iulie 2004 - privind Instituţia Prefectului - cu modificările ulterioare
Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 - privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public
Hotărârea de Guvern nr. 123 din 7 februarie 2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Legea 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica
Legea  nr. 78 din 8 mai 2000 - pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
Hotărârea de Guvern  nr. 1723 din 14 octombrie 2004 - privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul
Hotărârea de Guvern  nr. 460 din 5 aprilie 2006 - pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului.

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Instituţiei Prefectului

(Click pentru a vizualiza. Necesită Adobe Acrobat Reader)

 

Organigrama Instituţiei Prefectului - judeţul Botoşani

(Click pentru a vizualiza)

 

[sus]

 

Informatii buget şi bilanţ contabil

- Executia bugetara pe 2008

- Executia bugetara pe sem. I 2009

- Surse financiare: Bugetul de Stat

 

 

Bugete unitati administrativ teritoriale - judetul Botosani (2009)

Decizia DGFP Botosani nr.75/2009

Decizia DGFP Botosani nr.89/2009

Decizia DGFP Botosani nr.157/2009

Decizia DGFP Botosani nr.158/2009

Decizia DGFP Botosani nr.183/2009

 

SITUAŢIA

aplicării Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente,

în judeţul Botoşani la data 05.04.2007

[sus]

 

Biroul Judeţean pentru Urmărirea Aplicării Unitare a Legilor privind restituirea proprietăţilor 

 

Comisia judeţeană pentru acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa ca urmarea a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate semnat la Paris la 10 februarie 1947

(click aici pentru a vizualiza)

 

 

 

Raport de evaluare

a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2007

(click aici pentru a vizualiza)

 

Raport de evaluare

a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2008

(click aici pentru a vizualiza)

 

 

 

Raport de evaluare

a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2007

(click aici pentru a vizualiza)

 

Raport de evaluare

a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2008

(click aici pentru a vizualiza)

 

 

Eliberare autorizaţie de colectare a deşeurilor industriale reciclabile

[sus]

Planuri/Strategii/Rapoarte

Programul de Guvernare 2009-2012

Analiza Socio-Economică a Regiunii de Nord-Est 

Analiza SWOT a Regiunii de Nord Est

Strategia de Dezvoltare Regională 2007-2013 

Planul pentru Învăţământ Tehnic şi Vocaţional PHARE-TVET 2003-2010

Planul Regional de Acţiune în Învăţământ PRAI 2005-2013

Componenta Consorţiului Regional TVET Planul 

Reforma în administraţia publică

Planul anual de actiuni pentru realizarea in judetul Botosani a politicilor nationale, a politicilor de integrare europeana si intensificare a relatiilor externe - 2008

Planul de masuri judetean Botosani - in conformitate cu documentele programatice referitoare la integrarea europeana - 2008

Stadiul de implementare a Planului de actiuni pe anul 2009 al judetului Botosani pentru realizarea obiectivelor cuprinse  in Programul de guvernare pe Trim I, anul 2009

Stadiul de implementare a Planului de actiuni pe anul 2009 al judetului Botosani pentru realizarea obiectivelor cuprinse  in Programul de guvernare pe Trim II, anul 2009

Stadiul de implementare a Planului de actiuni pe anul 2009 al judetului Botosani pentru realizarea obiectivelor cuprinse  in Programul de guvernare pe Trim III, anul 2009

Planul de actiuni pe anul 2009 al judetului Botosani pentru realizarea obiectivelor cuprinse in programul de guvernare

Hotărârea Colegiului Prefectural al judeţului Botoşani privind aprobarea "Planului de actiuni pe anul 2009 al judetului Botosani pentru realizarea obiectivelor cuprinse in programul de guvernare"

Raport de activitate a SIECIDECSPD pe anul 2009

[sus]

 

Declaraţii de avere si interese

(Click pentru a vizualiza. Necesită Adobe Acrobat Reader)

INSTITUTIA  PREFECTULUI  - JUDETUL  BOTOSANI

Prefect

 Cristian Constantin Roman

Subprefect  Paul Secrieru

Gheorghe Sorescu - inspector guvernamental, fost prefect

 la începutul mandatului                la sfârşitul mandatului

Viorica Afrasinei - fost subprefect

 la începutul mandatului                la sfârşitul mandatului

Paul Popa - fost subprefect

 la începutul mandatului                la sfârşitul mandatului

Cancelaria Prefectului

 Niculăeş Ecaterina

 Doruleţ Radu 

 Luca Gina

 Anton Cătălin

 Balan Semiramida

Funcţionari publici 

 Agavriloaie Diana

 Albu Maria

 Alupoaei Luminiţa

 Antohi Otilia

 Apostol Violeta

 Aroşoaie Mihaela

 Buliga Marineta

 Butnaru Magdalina 

 Chitan Silviu

 Ciobanu Anca

 Cirlan Samoil

 Craciun Daniela

 Crupenschi Marcela

 Cuzub Codruta

 Grigorescu Mihai

 Hrab Carmen

 Hutanu Ciprian

 Iacob Violeta

 Ispas Aurel

 Jercan Silviu

 Markiewicz Mihaela

 

Maxim Gheorghe

Mihai Liviu

Moga Emil

Moisii Ade

Munteanu Gheorghe

Neagu Silvia

Negrila Simona Monica

Palanceanu Gheorghe

Parfin Gheorghe

Pasalau Doina

Pasat Camelia

Popia Adriana

Prisacariu Carmen

Săvescu Ana

Simion Ana

Sorohan Robert

Şalgău-Aniţei David

Teodorescu Doina

Urigiuc Constantin Lucica

Vasiliu Corneliu

Velicu Elena

Volosciuc Daniela

 

[sus]

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI

EVIDENTA PAŞAPOARTELOR SIMPLE

 

Declaraţii de avere şi interese

 

 Bandarica Isac Liliana Doinita

 Butnariu Gheorghe

 Craciun Marius Cristian

 Gaidur Viorel

 Gavril Radu

 Hrab Raluca Andreea

 Hrisca Mitica Cezar

 Ilasi Tomniuc Petru 

 Lupu Romeo Eugen

 Macovei Gelu

 Nechifor Mugurel

 Papara Alexandru Mihai

 Pasaluc Lazarovici Adrian

 Popovici Valerian Alin

 Rotundu Daniela

 Volosincu Fanel

 

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE  ŞI

ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR

 

Declaraţii de avere şi interese

 

 Albu Vlad

 Batalan Daniel

 Bejinariu Liliana

 Ciornea Marian

 Ciubotaru Danut

 Crihan Andreea Florentina

 Damian Stefan

  

 Grigore Ilie  

 Lupu Francisc  Sorin

 Magdalena Gabriela

 Riznic Alex Cristian

 Stoleriu Sorin

 Surugiu Dumitru

 Truscanu Mioara

[sus]

[Prima pagina]