Informaţii de interes public

 

 

  • In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia, conform art. 32 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 aprobate prin Hotararea de Guvern 123/2002

  • Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera in continuare lezat in drepturile sale prevazute de lege, poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului, in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legea nr. 544/2001, conform art. 22 din Legea nr. 544/2001 si art. 36 alin. 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 aprobate prin Hotararea de Guvern 123/2002


  • Funcţionar responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

consilier Violeta Apostol, tel. 0231.505.428, camera 10 (parter)Conducerea Instituţiei Prefectului

Prefect: Dan Nechifor - Curriculum Vitae
     
Subprefect:   - Curriculum Vitae

Date de contact

Adresa: Piaţa Revoluţiei, nr. 1-3, cod 710236, Botoşani, România
telefon: 0231 512212
fax: 0231 512116
e-mail: email @ prefecturabotosani.ro
pagină web:

http://www.prefecturabotosani.ro  

Purtător de cuvânt:

Irina Siminiceanu, consilier, tel. 0748.117.196, 0231.505.402,

email: i_siminiceanu @ prefecturabotosani.ro

 

Conform HG 1723/2004 vă puteţi adresa petiţiile dumneavoastră şi electronic la adresa

petitie @ prefecturabotosani.ro


Lista telefoanelor din Instituţia Prefectului Judeţul Botoşani

Tel verde: 0800 800 447

[sus]


   

Program de audienţe

Institutia Prefectului - judetul Botosani

Prefect                   Dan Nechifor

prima zi de luni din  luna,  orele 10.00 - 13.00

Subprefect             a doua zi de luni din luna,  orele 10.00 - 13.00

Şef Serviciu Juridic  Gheorghe Munteanu

a treia zi de luni din luna,  orele 10.00 - 13.00

Şef Serviciu AECSPD David Şalgău Aniţei

a patra zi de luni din luna, orele 10.00 - 13.00

 

Programul de audienţe la conducerea

Ministerului Afacerilor Interne

(click aici - programul in format pdf)

 

 

MINISTRUL

AFACERILOR INTERNE

 

Petre TOBĂ

JOI 11.00-13.00
 
 Secretar de Stat  Chestor general de poliţie Ioan BUDA LUNI 14.00-16.00
 Secretar de Stat  Doctor Raed Arafat  MIERCURI 12.00-14.00
 Secretar General  Comisar-şef de poliţie Călin Lucian Roşan MIERCURI 14.00-16.00
 Subsecretar de Stat  Chestor-şef de poliţie  Florea OPREA  MIERCURI 12.00-14.00
       
 Secretar de Stat  Florea Tiberiu TRIFAN  JOI 12.00-14.00

 

Primirile în audienţă se fac pe bază de cereri motivate şi aprobate anterior.

[sus]


Relaţii cu publicul

Compartiment Relaţii cu publicul şi secretariat

Informatii de interes public (Legea 544/2001, Legea 52/2003)

*constituie informaţii publice cele prevăzute în Legea 544/2001, art.5, lit. a-i

Tel verde: 0800 800 447

Luni:

8.00--1630

Marţi:

800--1630

Miercuri:

800--1630

Joi:

800--1630

Vineri:

800--1400

   

- camera 10 (parter), tel: 0231 505428

Persoane de contact: - consilier superior  Gheorghe Parfin

- consilier superior Violeta Apostol

Apostila

Pentru a veni in sprijinul cetatenilor romani, incepand cu data de 16 martie 2001, Romania a aderat la Conventia de la Haga cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga, la 05 octombrie 1961.

Apostilarea certificatelor de atestare a domiciliului si cetateniei romana se face de catre prefecturi, incepand cu data de 01.11.2004, conform dispozitiilor Legii nr. 142/2004 privind modificarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga in data de 05.10.1961.


Pentru informatii suplimentare si formulare, click
aici.

 

Program pentru primirea cererilor şi eliberarea actelor pe care s-a aplicat apostila

Primirea cererilor:

zilnic între orele 08.00 - 14.00

vineri între orele 08.00 - 12.00

Eliberarea actelor:

2 ore de la depunerea cererii

[sus]


Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale

Promovarea accesării fondurilor europene în anul 2016

 

18.02.2016 - Programul Europa Creativa 2014-2020


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Cautare de parteneri din Germania - M2.3 Proiecte ale OSC

prezentarea organizației, detalii despre proiect, datele de contact ale aplicantului


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Cautare de parteneri_European Remembrance_NETFORPP PROJECT


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Cautare de parteneri din Grecia - M2.1 Infratire intre localitati


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Propunere de proiect din Croatia - C1 Memorie istorica


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Propunere de proiect din Spania - M2.3 Proiecte ale OSC


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Cautare de parteneri din Serbia - M2.3 Proiecte ale OSC


 

infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Cautare de parteneri din Slovacia - M2.3 Proiecte ale OSC


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Propunere de proiect din Serbia - C1 Memorie istorica


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Cautare de parteneri din Spania - C1 Memorie istorica


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Disponibilitate de parteneriat din Spania - M2.2 Retele

 de orase


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Catalog de proiecte finantate prin programul Europa pentru cetateni


Buletin Informativ al Biroului ADR Nord-Est Bruxelles| Februarie Expres


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Cautare de parteneri din Bulgaria – M2.3 Proiecte ale OSC


infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Cautare de parteneri din Croatia - M2.3 Proiecte ale OSC


 

infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Disponibilitate de parteneriat din Italia – Masura 2.1 sau 2.2


 

infoPEC @ europapentrucetateni.eu - Disponibilitate de parteneriat din Italia – Infratiri

 

[sus]


Pasapoarte

Pentru a consulta programul de lucru cu publicul si actele necesare, click aici.

Permise auto, Inmatriculari

Pentru a consulta programul de lucru cu publicul si actele necesare, click aici.

Informaţii de contact - Primării judeţul Botoşani

(Click pentru a vizualiza. Necesită Adobe Acrobat Reader)

[sus]


Cadrul legislativ în care îşi desfăşoară activitatea Instituţia Prefectului

Principalele legi

Constitutia României
Legea  nr. 215 din 23 aprilie 2001 - Legea administraţiei publice locale, modificata si completata de Legea nr. 286/2006 (publicat in MO nr. 621/18.07.2006, intrata in vigoare la 18.08.2006)
Legea  nr. 188 din 8 decembrie 1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, modificata si completata de Legea nr. 251/2006 (publicata in MO nr. 574/4.07.2006, intrata in vigoare la data de 7.07.2006)
Legea  nr. 340 din 12 iulie 2004 - privind Instituţia Prefectului - cu modificările ulterioare
Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 - privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public
Hotărârea de Guvern nr. 123 din 7 februarie 2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Legea 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica
Legea  nr. 78 din 8 mai 2000 - pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
Hotărârea de Guvern  nr. 1723 din 14 octombrie 2004 - privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul
Hotărârea de Guvern  nr. 460 din 5 aprilie 2006 - pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului.

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Instituţiei Prefectului

(Click pentru a vizualiza. Necesită Adobe Acrobat Reader)

Organigrama Instituţiei Prefectului - judeţul Botoşani

(Click pentru a vizualiza)

[sus]


Informatii buget şi bilanţ contabil

- Surse financiare: Bugetul de Stat

Buget de venituri şi cheltuieli 2016

Buget 2015


ACHIZIŢII PUBLICE - detalii

Programul anual al achiziţiilor publice:

[sus]


 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

 

Bugete unitati administrativ teritoriale - judetul Botosani

 

2016

 

2015

 

 

2014

 

 

2013

 

2012

2011

2010

2009


 

SITUAŢIA

aplicării Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente,

în judeţul Botoşani la data 05.04.2007

[sus]


Biroul Judeţean pentru Urmărirea Aplicării Unitare a Legilor privind restituirea proprietăţilor 

 

Comisia judeţeană pentru acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa ca urmarea a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate semnat la Paris la 10 februarie 1947

(click aici pentru a vizualiza)


 

Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

 

Raport de evaluare

a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2015

(click aici pentru a vizualiza)

 

Raport de evaluare

a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2014

(click aici pentru a vizualiza)

 

Raport de evaluare

a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2013

(click aici pentru a vizualiza)

 

Raport de evaluare

a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2012

(click aici pentru a vizualiza)

 

Raport de evaluare

a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2011

(click aici pentru a vizualiza)

 

Raport de evaluare

a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2009

(click aici pentru a vizualiza)

 

Raport de evaluare

a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2008

(click aici pentru a vizualiza)

 

Raport de evaluare

a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2007

(click aici pentru a vizualiza)

 

 

 

Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003

 

Raport de evaluare

a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2015

(click aici pentru a vizualiza)

 

Raport de evaluare

a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2014

(click aici pentru a vizualiza)

 

Raport de evaluare

a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2013

(click aici pentru a vizualiza)

 

Raport de evaluare

a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2012

(click aici pentru a vizualiza)

 

Raport de evaluare

a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2011

(click aici pentru a vizualiza)

 

Raport de evaluare

a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2009

(click aici pentru a vizualiza)

 

Raport de evaluare

a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2008

(click aici pentru a vizualiza)

 

Raport de evaluare

a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2007

(click aici pentru a vizualiza)

 

 

[sus]


Planuri/Strategii/Rapoarte

2016

 

 

2015

20142013

2012


[sus]


COMISIA DE ATRIBUIRE DE DENUMIRI

a judeţului Botoşani

 

[sus]


 

Veniturile salariale nete

achitate personalului din Institutia Prefectului judetul Botosani

 

2016

 

 

2015

 

 

2014

 

2013

2010

 


 

Declaraţii de avere si interese

[sus]


[Prima pagina]