Comuna  Vlăsineşti

 

vlasinesti.jpg (19962 bytes) 

Date de contact:

Primăria comunei Vlăsineşti

comuna Vlăsineşti, judeţul Botoşani

tel/ fax: 0231541309

MONOGRAFIA COMUNEI VLĂSINEŞTI

Comuna Vlăsineşti, este situată īn partea  central estică a judeţului Botoşani, a cărei localităţi  sunt aşezate pe cursul mijlociu a rāului Başeu, la 3 Km distanţă de oraşul Săveni şi la 37 Km  distanţă de municipiul Botoşani, reşedinţa judeţului.

Vecinătăţi: La Nord - Oraşul Săveni

Ų       La Nord-Est – Comuna Avrămeni

Ų       La est şi sud-est – Comuna Hăneşti

Ų       La Sud - Comuna Dāngeni

Ų       La vest şi nord-Vest – Comuna Ungureni şi Comuna Ştiubieni

Din punct de vedere geomorfologic comuna Vlăsineşti, este  situată  īn marea  unitate naturală  a Cāmpiei Moldovei, subdiviziunea  Jijiei Superioare şi a Başeului.

Comuna Vlăsineşti,  este compusă din 3 sate, după cum urmează:

- Satul Vlăsineşti,  reşedinţa comunei, amplasat īn partea de Nord-Est a teritoriului administrativ, pe un platou delimitat de Valea Başeului.

- Satul Sārbi, situat la Nord-Est, faţă de satul de reşedinţă, pe versantul sudic „ Dealul din faţă”.

- Satul Miron Costin, situat la est faţă de localitatea de reşedinţă, pe versantul sudic al văii Başeului.

Satul Vlăsineşti, a fost atestat documentar īn anul 1446,  satul Sīrbi  īn anul 1603 şi īn anul 1992 satul Miron Costin.

Reţeaua hidrografică a comunei este reprezentată de rāul Başeu, cu afluienţii

„ Vlăsineşti”  şi „Bodeasa” şi rāul Jijia.

Populaţia comunei Vlăsineşti, este de 3502 locuitori, repartizat pe sate după cum urmează:

- Satul Vlăsineşti – 1833 locuitori

- Satul Sīrbi – 1187 locuitori

- Satul Miron Costin – 482 locuitori;

Numărul gospodăriilor populaţiei  la nivelul comunei noastre este de 1541, din care :

- 815  īn satul Vlăsineşti;

- 528 īn satul Sīrbi;

- 198 īn satul Miron Costin;

Numărul locuinţelor  existente īn comuna Vlăsineşti, este de 1364, din care: Vlăsineşti 716; Sīrbi 460; Miron Costin 188.

La recensămāntul populaţiei din anul 2002, toţi cetăţenii comunei au declarat că sunt de etnie romānă.

Profilul social economic al comunei este preponderent agricol, dar īn comună mai sunt şi alte categorii socio-profesionale cum ar fi: intelectuali, patroni, muncitori, medici umani şi veterinari.

Suprafaţa totală  a comunei este de 6761,64 ha  din care  suprafaţa  agricolă este de 6026 ha teren (intravilan 366,53 ha şi 5659,47 ha  teren īn extravilan).

Din „Studiul  Pedologic Special” īntocmit īn anul 1992, reiese că pe teritoriul comunei  sunt terenuri  din clasa de calitate  II ; III ; IV  şi V;

Agricultura este ramura de bază  a economiei Vlăsineşti. Pe terotirul comunei Vlăsineşti īşi desfăşoară activitatea  destul de puţine societăţi comerciale care să aibă ca obiect de activitate prelucrarea produselor agricole şi animaliere. Din acestea amintim

o secţie de prestări servicii pentru agricultură, de tip Agromec şi 5 asociaţii agricole de tip familial şi o serie de unităţi productive:

Ų        Fabrică de prelucrare a laptelui

Ų        Două unităţi de morărit;

Ų        Două prese de ulei;

Īn cadrul localităţilor mai funcţionează mici ateliere particulare care au  ca obiect de activitate, īn general prestări de servicii către populaţie: ateliere pentru tāmplărie, tinichigerie, potcovărie.

Din datele statistice rezultă că principala sursă de venituri a populaţiei din comuna Vlăsineşti, provine din valorificarea produselor agricole  şi animaliere la preţul pieţei.

Marea majoritate a terenului este arendat pe o perioadă mare de ani. O parte din suprafeţele de teren sunt vāndute la diferiţi investitori  deoarece  majoritatea populaţiei  este de vārsta a treia,  care nu mai pot lucra terenul iar cei tineri nu dispun  financiar pentru a suporta cheltuielile de pregătirea a terenului, īnfiinţarea  culturilor  şi recoltare a acestora.

Activitatea de comerţ  este  reprezentată de Consumcoop, cu magazine īn două sate componente ale comunei  (Sīrbi şi Miron Costin) şi  18 magazine private.

Pe raza comunei noastre  funcţionează următoarele instituţii administrative  şi social culturale:

- Primăria;

- Poliţia;

- Şcoala cu clasele I-VIII Vlăsineşti;

- Şcoala cu clasele I-VIII Sīrbi;

- Şcoala cu clasele I-IV Miron Costin;

- Grădiniţe cu program normal īn toate satele componente ale comunei;

- Biblioteci şcolare īn satul Vlăsineşti şi Sīrbi;

- Bibliotecă comunală;

- Dispensare umane din Satele Vlăsineşti şi Sīrbi;

- Dispensar veterinar cu sediul īn satul Vlăsineşti;

- Biserici;

- Cămine culturale īn satul Vlăsineşti şi satul Sīrbi.

 

 Indicatori

COMUNA VLĂSINEŞTI

Denumire indicatori

U.M.

Total comună

Sat

Vlăsineşti

Sīrbi

Miron Costin

Populaţie

Pers.

3502

1833

1187

482

Suprafaţa

Ha

6761

3881,46

2807,60

71,94

Locuinţe existente

Nr.

1364

716

460

188

Suprafaţa locuibilă

Mii mp

49359

28187

15020

6152

Lungimea drumurilor publice din care:

Km

58,84

30,48

21,31

7,05

- modernizate

 

5,47

5,47

-

-

- pietruite

 

11,88

6,38

5,03

0,47

- drumuri pămānt

 

41,49

18,63

16,28

6,58

Lungimea liniei cale ferată

Km

7

7

-

-

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile

Km

-

-

-

-

Lungimea reţelei de canalizare

Km

-

-

-

-

Lungimea reţelei electrice

Km

44,04

22,86

15,98

52

Număr de gospodării racordate la reţeaua electrică

Nr.

1223

697

383

143

Salariaţi – nr. mediu

Pers.

512

192

135

185

Suprafaţa   agricolă, din care:

Ha.

6026

3135

2207

684

- suprafaţa arabilă

 

4435

2400

1700

335

- păşuni

 

1283

585

394

304

- fāneţe

 

225

106

87

32

- vii

 

68

36

22

10

- livezi

 

15

8

4

3

Păduri şi alte terenuri

cu vegetaţie forestieră

Ha

1,04

1,04

-

-

Ape, bălţi

Ha

10,48

3,00

5,48

2,00

Alte terenuri

Ha

35,66

17,34

12,44

5,88

Efective de animale, din care:

Cap.

 

 

 

 

- bovine

 

965

440

384

141

- porcine

 

277

84

128

65

- ovine

 

1662

610

535

517

- păsări

 

11502

6236

3909

1357

 Unităţi de Poştă

Nr.

1

1

-

-

Abonaţi la serviciul telefonic

Nr.

165

93

54

18

Abonaţi  la radio

Nr.

602

328

194

80

Abonaţi la T.V.

Nr.

728

385

251

92

Unităţi de īnvăţămānt, din care:

Nr.

6

2

2

2

- grădiniţă

 

3

1

1

1

- şcoli

 

3

1

1

1

Populaţie şcolară

 

333

149

144

40

Pers. didactic, din care:

 

30

10

9

4

- calificat

 

24

4

3

-

Cămine culturale

 

2

1

1

-

Biblioteci

 

2

1

1

-

Spitale

 

-

-

-

-

Paturi īn spitale

 

-

-

-

-

Dispensare/Cabinete medicale umane

 

2

1

1

-

Medici / Medici de familie

 

1

1

1

-

Pers. mediu sanitar

 

2

1

1

-

Dispensare/Cabinete medicale veterinare

 

1

1

-

-

Medici sector public/privat veterinar

 

1

1

-

-

Agenţi economici:

 

30

19

4

7

- producţie, mică industrie, industria alimentară

 

5

4

-

1

- comerţ, magazine, depozite

 

20

12

4

4

- asociaţii agricole

 

5

3

-

2

Īnfrăţiri cu alte localităţi

 

-

-

-

-

Organizaţii neguvernamentale īnfiinţate

 

-

-

-

-

 

| Pagina principala |