Comuna TUDORA

 

Adresa: COMUNA TUDORA, JUDEŢUL BOTOŞANI,

Telefon /fax 0231 589 110

Cod poştal 717410

Persoane de contact:

Primar Prof. AUREL LESUC         

Telefon 0231 589 110 –primărie

Secretar comună: CONSTANTIN NIŢĂ

Telefon 0231 589 289 – primărie

Monografia comunei Tudora: (click pentru download)

 

Indicatori

Comuna   Tudora

Denumire indicatori

U.M.

Total comună

0

1

2

Populaţie

pers.

5 280

Suprafaţa

ha

7 404

Locuinţe existente

nr.

1 845

Suprafaţa locuibilă

mii mp

1 970

Lungimea drumurilor publice, in care:

km

55,08

- modernizate

 

6,3

- pietruite

 

45,66

- drumuri pământ

 

3,12

Lungimea liniei cale ferată

Km

-

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile

Km

-

Lungimea reţelei de canalizare

Km

-

Lungimea reţelei electrice

Km

55,08

Număr de gospodării racordate la reţeaua electrică

Nr

1827

Salariaţi – nr. mediu

Nr

158

Suprafaţa agricolă, din care:

Ha

4 344

- suprafaţa arabilă

 

2 774,89

- păşuni

 

1 222,61

- fâneţe

 

99,77

- vii

 

2,32

- livezi

 

66,67

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră

Ha

3 050

Ape, bălţi

 

112

Alte terenuri

 

92,93

Efective de animale, din care:

Cap

43 670

- bovine

 

2 083

- porcine

 

1 643

- ovine

 

4 944

- păsări

 

35 000

Unităţi de poştă

Nr

1

Abonaţi la serviciul telefonic

Nr

439

Abonaţi la TV

Nr

820 / 518 TVcablu

Abonaţi la radio

Nr

1820

Unităţi de învăţământ, din care:

Nr

5

- grădiniţe

 

2

- şcoli

 

3

Populaţie şcolară

Nr

858

Personal didactic, din care:

Nr

50

- calificat

 

49

Cămine culturale

Nr

1

Biblioteci

Nr

2

Spitale

Nr

-

Paturi în spitale

Nr

-

Dispensare / cabinete medicale umane

Nr

1 / 2

Medici / medici de familie

Nr

2 / 2

Personal mediu sanitar

Nr

6

Dispensare / cabinete medicale veterinare

Nr

1 / 1

Medici sector public / privat veterinar

Nr

1

Personal mediu sanitar veterinar

Nr

1

Agenţi economici

Nr

67

- producţie, mică industrie, industrie alimentară

Nr

8

- comerţ, magazine, depozite

Nr

59

- asociaţii agricole

Nr

-

Înfrăţiri cu alte localităţi **

 

-

Organiztaţii neguvernamentale înfiinţate

Nr

-

 

[Pagina principala]