Comuna  ROMÂNEŞTI

 

Date de contact:

Primăria comunei Romanesti, comuna Romanesti, judetul Botosani

tel: 0231 / 565080

fax : 0231 / 565205

 

 

Comuna  Româneşti  este  aşezată  în  partea  de  sud-est  a  judeţului  Botoşani , fiind  delimitată  la  est  de  râul  Prut ,  la  nord  de  oraşul  Ştefăneşti , la  vest  de  comuna  Albeşti  iar  la  sud  de  comuna  Santa  Mare.

În  componenţa  comunei  Româneşti  intră  satele Româneşti , Dămideni  şi  Sarata.

 

Situaţia  economico-socială

 

Agricultura  şi  creşterea  animalelor  constituie  pricipala  ocupaţie  a  locuitorilor  comunei   În  comuna  Româneşti  îşi  desfăşoară  activitatea  două  societăţi  cu  profil  agricol , o  societate  specializată  în  panificaţie precum  şi  un  număr  de  15  P.F.  şi  A.F.  autorizate  în  activităţi  de  comerţ.  Dezvoltarea  comunei  Româneşti  este  influenţată  poitiv  de  o  serie  de  factori  şi  anume: 

- Comuna  Româneşti  este  străbătută  de  la  nord  la  sud  de  DN 24C  care  asigură  legătura  cu  oraşele  Iaşi  şi  Botoşani.

- ,,Sistemul  de  alimentare  cu  apă  Stânca” trece pe teritoriul  comunei  Româneşti  şi asigură  consumul  de  apă  pentru  comunitate .

 

Proiecte  de  investiţii     

 

Următoarele  investiţii  se  vor  realiza  în  anii  viitori  prin  accesarea  fondurilor  structurale  de  la  Uniunea  Europeană:

- Extindere  reţea  apă  potabilă  din  Sistemul  Stânca

- Reabilitare  DC 33 Româneşti-Tudor  Vladimirescu

- Construcţie  sistem  canalizare  şi  staţie  de  epurare

- Construcţie  podeţe  pe  drumurile  comunei  Româneşti

- Utilităţi  pentru  şcolile  şi  grădiniţele  din  comună (canalizare  şi  încălzire  centrală)

- Reabilitare  cămin  cultural  şi  sediu  primărie

 

 

Indicatori

 

 

COMUNA  ROMÂNEŞTI

          

Denumire

indicatori   

 

U.M   

 

  Total

comună

 

SAT

Româneşti

Dămideni

Sarata

1

2

3

4

5

6

Populaţie

pers.

2350

1640

639

71

Suprafaţa

Ha.

3947

2971

655

321

Locuinţe

existente

nr.

922

 

659

240

23

Suprafaţa

locuibilă

mii

mp

36,88

26,36

9,6

0,92

Lungimea  drumurilor

publice:

din  care

km

61

35

18

8

- modernizate

 

7

4

3

 

- pietruite

 

15

9

4

2

- drumuri 

pământ

 

39

28

7

4

Lungimea

liniei  cale

ferată

km

 

 

 

 

Lungimea reţelei  de  distribuţie  a  apei  potabile

km

6

4

2

 

Lungimea  reţelei  de  canalizare

km

 

 

 

 

Lungimea  reţelei  electrice

km

31

21

8

2

Număr  de  gospodării  racordate  la  reţeaua

electrică

nr

915

657

237

21

Salariaţi-nr

mediu

pers.

38

34

4

 

Suprafaţa  agricolă  din  care:

ha

2983

2098

611

274

-suprafaţa

arabilă

 

2243

1423

552

268

-păşuni

 

622

215

223

184

-fâneţe

 

87

17

28

42

-vii

 

20

14

5

1

-livezi

 

11

7

3

1

Păduri  şi  alte terenuri   cu v. forest.

ha

335

313

22

 

Ape, bălţi

ha

6

4

1

1

Alte  terenuri

ha

23

14

7

2

Efective  de  animale  din  care:

cap

 

 

 

 

-bovine

 

570

385

142

43

-porcine

 

966

554

338

74

-ovine

 

1819

1135

259

425

-păsări

 

10586

7536

2088

962

Unităţi PTTR

nr

1

1

 

 

Abonaţi  la  serviciul  telefonic

nr

227

185

35

7

Abonaţi  la  radio

 

nr

896

649

224

23

Abonaţi  la  TV

nr

738

475

248

15

Unităţi  de  învăţământ  din  care:

nr

5

2

2

1

-grădiniţe

 

2

1

1

 

-şcoli

 

3

1

1

1

Populaţie  şcolară

nr

233

189

38

6

Personal  didactic,dincare:

nr

19

12

2

1

-calificat

 

15

12

2

1

Cămine  culturale

nr

1

1

 

 

Biblioteci

nr

1

1

 

 

Spitale

nr

 

 

 

 

Paturi  în  spitale

nr

 

 

 

 

Dispensare  umane

nr

1

1

 

 

Medici  sector  public

nr

1

1

 

 

Personal  mediu  sanitar

nr

2

1

1

 

Dispensare  veterinare

nr

1

1

 

 

Medici  sector  public

nr

1

1

 

 

Personal  mediu  sanitar

nr

1

1

 

 

 

 

[Prima pagina]