Comuna MITOC

 

Date de contact:

Primăria comunei Mitoc, comuna Mitoc, judeţul Botoşani

tel: 0231/562020

s_mitoc.jpg (75148 bytes)

 

 Monografie

Comuna Mitoc este alcatuita din 2 sate, Mitoc, resedinta de comuna si Horia. Comuna est asezata în nord-estul judetului Botosani, pe malul râului Prut. În general, comuna are un grad de dezvoltare redus, cauzele fiind multiple: pozitia periferica fata de arterele de comunicatie, îmbatrânirea populatiei, nivelul cultural redus, etc.

 Situatia economico-sociala

Comuna Mitoc beneficiaza de conditii optime de dezvoltare a agriculturii, cum ar fi soluri de tip cernoziom cambic, suprafata agricola mare pe cap de locuitor, suprafata mare a pasunilor si fânetilor, posibilitati de irigare, etc.

În comuna functioneaza o serie de agenti economici, dupa cum urmeaza:

Comuna Mitoc este înfratita din anul 1990 cu localitatea Mallac din Franta.

Proiecte de investitii

Indicatori

Comuna MITOC

Denumire

U.M

Total comuna

SAT

indicatori

Mitoc Horia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Populatie pers

1870

1277

593

               
Suprafata ha.

4512

3008

1504

               
Locuinte existente nr.

680

480

200

               
Suprafata locuibila mii mp

22

15

7

               
Lungimea drumurilor publice, din care: km

98

65

33

               
-modernizate                        
-pietruite  

30

17

13

               
-drumuri pamant  

68

48

20

               
Lungimea liniei cale ferata km                      
Lungimea retelei de distributie a apei potabile km

7

7

                 
Lungimea retelei de canalizare km

0,2

0,2

                 
Lungimea retelei electrice km

23,2

17,4

5,8

               
Numar de gospodarii racordate la reteaua electrica nr

630

550

80

               
Salariati - nr. mediu pers

55

45

10

               
Suprafata agricola, din care: ha

3914,54

2610,54

1304

               
-suprafata arabila  

3253,24

2169,24

1084

               
-pasuni  

569,07

380,07

189

               
-fanete  

76,81

51,48

25,33

               
-vii  

8,51

5,68

2,83

               
-livezi  

6,91

4,61

2,30

               
Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera ha

186,37

124,37

62

               
Ape, balti ha

237,01

158,01

79

               
Alte terenuri ha

22,09

14,76

7,33

               
Efective de animale, din care: cap                      
-bovine  

572

410

162

               
-porcine  

776

520

256

               
-ovine  

3628

2110

1518

               
-pasari  

11500

7100

4400

               
Unitati P.T.T.R. nr

1

1

                 
Abonati la serviciul telefonic nr

62

58

4

               
Abonati la radio nr

106

72

34

               
Abonati la T.V. nr

131

90

41

               
Unitati de invatamant, din care: nr

4

2

2

               
-gradinite  

2

1

1

               
-scoli  

2

1

1

               
Populatie scolara nr

249

171

78

               
Personal didactic, din care: nr

20

11

9

               
-calificat  

12

10

2

               
Camine culturale nr                      
Biblioteci nr

1

1

                 
Spitale nr                      
Paturi in spitale nr                      
Dispensare umane nr

1

1

                 
Medici sector public nr                      
Personal mediu sanitar nr

1

1

                 
Dispensare veterinare nr

1

1

                 
Medici sector public nr

1

1

                 
Personal mediu sanitar nr

2

1

1

               

[Pagina principala]