Comuna  MIHĂLĂŞENI

 

s_mihalaseni.jpg (92154 bytes)

Date de contact:

Primăria comunei Mihălăşeni

comuna Mihălăşeni, judeţul Botoşani

tel: 0231/566108

Comuna Mihălăşeni este aşezată în estul judeţului Botoşani. În forma actuală, comuna este formata din 7 sate: Mihălăşeni, Sărata, Caraiman, Slobozia-Siliscani, Negresti, Paun şi Nastase.

Comuna Mihălăşeni este străbătută de pârâul Başeu, care îşi varsă apele în râul Prut.

Denumirea satului Mihălăşeni provine de la un boier pe nume Mihalache, care a primit în dar de la domnitorul Sturza un număr de case în anul 1633. De aici, s-a dedus data de atestare documentara a satului, aceasta fiind 1 iunie 1633.

Situaţia economico-socială

La nivelul comunei ocupaţia de bază este agricultura. Activitatea industrială este dezvoltată într-un procent redus. Activitatea comercială se desfăşoară în funcţie de cerinţe şi de puterea de cumpărare a locuitorilor.

În comună funcţionează o moară de porumb şi o presă pentru ulei, o mică societate pentru prelucrarea laptelui, 2 societăţi de prestări servicii în agricultură.

Lungimea drumurilor publice este de 50,33 km, lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile este de 4 km.

 Posibilităţi de investiţii

 Priorităţi de dezvoltare

 Indicatori 

                                                                             Comuna  Mihălăşeni

Denumire indicatori

U/M

Total

comuna

Mihălăşeni

Negreşti

Năstase

Păun

Slobozia

Sărata

Caraiman

Populaţie

pers.

2476

856

309

225

292

211

356

227

Suprafaţa

ha.

6380

 

 

 

 

 

 

 

Locuinţe existente

nr.

965

329

106

96

110

102

129

94

Suprafaţa locuibilă

mii mp

25

8,6

2,7

2,5

2,9

2,6

3,3

2,4

Lungimea drumurilor publice din care:

 

km.

 

49

 

16

 

2

 

8

 

4

 

3

 

11

 

5

- modernizate

-

 

 

 

 

 

 

 

 

- pietruite

 

18

6

 

6

 

 

6

 

-drumuri pământ

 

31

10

2

2

4

3

5

5

Lungimea liniei de cale ferata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile

 

km

 

5

 

5

 

 

 

 

 

 

Lungimea reţelei de canalizare

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Lungimea reţelei electrice

km

28

 

8

2

3

3

3

5

4

Număr de gospodării racordate la reţeaua electrică

 

Nr.

 

992

 

328

 

105

 

95

 

120

 

102

 

148

 

94

Salariaţi nr. mediu

Pers.

106

68

6

6

7

4

10

5

Suprafaţa agricolă din care:

Ha.

5843

2170

512

456

642

603

842

618

- suprafaţa arabilă

 

4454

1800

370

324

510

440

620

390

- păşuni

 

1208

320

125

108

115

140

190

210

- fâneţe

 

142

38

15

15

15

18

26

15

- vii

 

26

7

2

2

2

5

5

3

- livezi

 

13

5

 

7

 

 

1

 

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră

ha

3

2

 

1

 

 

 

 

Ape, bălţi

ha

172

96

6

5

7

11

25

22

Alte terenuri

ha

180

32

20

26

28

24

29

21

Efective de animale din care:

 

cap

 

28008

 

9280

 

3330

 

2493

 

2536

 

1881

 

6203

 

2285

- bovine

 

1214

396

182

137

113

114

184

88

- porcine

 

924

332

116

86

89

75

149

77

- ovine

 

6120

1592

712

990

714

652

1090

380

- păsări

 

19750

6960

2320

1290

1620

1040

4780

1740

Unităţi de poştă

nr

1

1

 

 

 

 

 

 

Abonaţi la serviciul telefonic

nr.

85

25

15

10

5

14

10

6

Abonaţi la radio

nr

992

328

105

95

120

102

148

94

Abonaţi la TV

nr

992

328

105

95

120

102

148

94

Unităţi de învăţământ din care:

nr

9

2

2

1

1

1

1

1

- grădiniţe

 

2

1

1

 

 

 

 

 

- şcoli

 

7

1

1

1

1

1

1

1

Populaţie şcolară

nr

238

106

18

46

27

15

12

14

Personal didactic

nr

22

8

2

7

2

1

1

1

- calificat

 

18

8

2

5

1

1

1

 

Cămine culturale

nr

1

1

 

 

 

 

 

 

Biblioteci

nr

2

2

-

-

-

-

-

-

Spitale

nr

-

-

-

-

-

-

-

-

Paturi in spitale

nr

-

-

-

-

-

-

-

Dispensare/ cabinete medicale umane

nr

1

1

 

 

 

 

 

 

Medici/medici de familie

nr.

1

1

 

 

 

 

 

 

Personal mediu sanitar

nr.

2

2

 

 

 

 

 

 

Dispensare/ cabinete medicale veterinare

nr.

1

1

-

-

-

-

-

-

Medici sector public/ privat veterinar

nr.

1

1

-

-

-

-

-

-

Personal mediu sanitar veterinar

nr.

1

1

-

-

-

-

-

-

Agenţi economici

nr.

29

12

3

4

3

2

2

3

- producţie, mica industrie, ind. alimentară

 

1

1

-

-

-

-

-

-

- comerţ, magazine, depozite

 

26

9

3

4

3

2

2

3

- asociaţii agricole

 

2

2

-

-

-

-

-

-

Înfrăţiri cu alte localităţi

 

-

-

-

-

-

-

-

-

Organizaţii neguvernamentale înfiinţate

 

-

-

-

-

-

-

-

-

  

| Pagina principala |