Comuna  HUDEŞTI

 

Date contact 

Primăria comunei Hudeşti

comuna Hudeşti, judeţul Botoşani

tel: 0231/623102

fax: 0231/631432

 

Comuna Hudeşti este aşezată în nordul judeţului Botoşani, fiind situată la 10 km de oraşul Darabani şi la 25 km de municipiul Dorohoi.

Comuna este cunoscută în documentele istorice, încă din secolul al IV-lea, când satele erau aşezate în alte locuri faţă de actualele sate.

Resursele naturale sunt în legătură cu diversitatea vegetaţiei şi a terenurilor, fiind propice semănarea tuturor culturilor în aceasta comună, cele 502 ha luciu apa, precum şi importante cantităţi de nisip cuarţos de calitate superioară, nisip ce în prezent este exploatat de SC Mindo SA Dorohoi.

 

Situaţia economico-socială

Majoritatea populaţiei se ocupă cu agricultura prin cele 2 sectoare vegetala si animala, cultivându-se cu precădere porumbul, grâul, floarea soarelui, sfecla de zahăr, cartoful, iar animalele care se cresc în zona sunt bovinele, cabalinele, porcinele si ovinele, precum şi păsări de curte.

Subsolul comunei fiind bogat în nisip cuarţos, unul din cele mai bune din Europa, este exploatat de către SC Mindo SA Dorohoi.

Drumurile din comuna au o lungime de 169 km, din care 15,8 km sunt modernizaţi.

Reţeaua de alimentare cu apa potabila este în lungime de 4,5 km si sunt aprobate documentaţiile si studiile pentru încă 4 km.

În domeniul învăţământului, în comuna Hudeşti funcţionează 6 unităţi şcolare şi 6 unităţi preşcolare.

La nivel de comună se găsesc 3 cămine culturale. În comuna funcţionează 6 biblioteci comunale şi 5 biblioteci şcolare.

În domeniul sănătăţii, în comuna Hudeşti funcţionează 3 cabinete medicale umane si un cabinet medical veterinar.

 

Priorităţi de dezvoltare

1. Programe de dezvoltare locală.

2. Din resurse proprii se vor executa lucrări de construcţii de adăpători pe terenurile de izlazuri comunale

3. Procurarea tehnicii de calcul.

4. Extinderea alimentarii cu apa în toate satele comunei.

5. Pietruirea drumurilor comunale principale, în lungime de 67 km.

 

6. Organizarea de unităţi prestatoare de servicii, care sa prelucreze produsele de origine vegetala si animala.

 

 

Comuna Hudeşti este înfrăţită cu localitatea Capdenec - Gare, Franţa.

 

Indicatori

                                                

COMUNA   HUDEŞTI

Denumire  indicatori

U.M.

Total comună

Hudeşti

Vatra

Alba

Mlenăuţi

Başeu

Baranca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Populaţie

pers.

6379

1148

1323

1527

629

711

1041

Suprafaţă

ha

10288

1910

2370

2360

1510

1183

1095

Locuinţe existente

mii mp

119

23

31

29

15

11

10

Lungimea drumurilor publice din care:

km

169

31

33

32

20

19

34

- Modernizate

 

7,9

7,9

-

 

 

 

 

- Pietruite

 

25,2

4,5

2,5

5,3

3,2

3,5

10,7

- Drumuri pământ

 

 

18,6

30,5

26,7

16,8

15,5

19,3

Lungimea liniei cale ferată

Km

-

 

 

 

 

 

 

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile

Km

4,5

3

1,5

 

 

 

 

Lungimea reţelei de canalizare

Km

-

 

 

 

 

 

 

Lungimea reţelei electrice

Km

135

32

30

28

17

14

14

Nr. gospodării racordate la reţeaua electrică

nr.

2850

514

687

733

429

189

298

Salariaţi - nr. mediu

Pers.

281

82

55

62

39

12

21

Suprafaţa agricolă, din care:

 

10449

2335

2985

2826

825

587

891

- suprafaţa arabilă

 

5495

1172

1601

1383

483

333

523

- păşuni

 

1450

308

348

319

194

123

158

- fâneţe

 

202

42

67

48

22

13

16

- vii

 

13

3

4

3

1

1

1

- livezi

 

42

-

31

-

11

-

-

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră

ha

2129

576

691

798

21

19

24

Ape, bălţi

ha

507

101

100

107

32

57

110

Alte terenuri

ha

611

133

149

168

61

41

59

Efective animale, din care:

Cap.

 

 

 

 

 

 

 

- bovine

 

2561

555

725

772

236

160

113

- porcine

 

2794

593

766

812

274

198

151

- ovine

 

7161

1826

1999

1687

1149

215

285

- păsări

 

41704

9250

10820

10393

5200

3525

2516

Unităţi de poştă

nr.

1

1

 

 

 

 

 

Abonaţi la serviciul telefonic

nr.

200

60

57

20

31

25

7

Abonaţi la radio

nr.

2273

425

512

560

305

217

254

Abonaţi la T.V.

nr.

1774

360

430

    450

     170   

   154

210

Unităţi de învăţământ din care:

 

12

2

2

2

2

2

2

- grădiniţe

 

6

1

1

1

1

1

1

- şcoli

 

6

1

1

1

1

1

1

Populaţie şcolară

nr.

1017

298

144

193

91

25

266

Personal didactic, din care:

nr.

63

19

10

14

5

2

13

- calificat

 

50

16

9

9

5

2

9

Cămine culturale

nr.

3

1

1

1

 

 

 

Biblioteci

nr.

6

2

1

1

1

-

1

Spitale

nr.

1

1

 

 

 

 

 

Paturi în spitale

nr.

18

18

 

 

 

 

 

Dispensare/ cabinete medicale umane

 

3

1

1

-

1

 

 

Medici/ medici de familie

nr.

4

4

 

 

 

 

 

Personal mediu sanitar

nr.

10

10

 

 

 

 

 

Dispensare/ cabinete medicale veterinare

nr.

1

1

 

 

 

 

 

Medici sector public/ privat veterinar

nr.

1

1

 

 

 

 

 

Personal mediu sanitar veterinar

nr.

2

2

 

 

 

 

 

Agenţi economici

nr.

43

14

10

10

5

1

3

- producţie, mica industrie, ind. alimentară

 

6

2

-

2

2

-

-

comerţ, magazine, depozite

 

37

12

10

8

3

1

3

- asociaţii agricole

 

 

 

 

 

 

 

 

Înfrăţiri cu alte localităţi

 

CAPDENAC-GARE

FRANTA

 

 

 

 

 

 

Organizaţii neguvernamentale înfiinţate

nr.

1

 

 

 

1

 

 

 

 

| Pagina principala |