Comuna  HLIPICENI

 

Date de contact:

Primăria comunei Hlipiceni, comuna Hlipiceni, judeţul Botoşani

tel: 0231/574150

 

Galerie foto

 hlipiceni.jpg (35043 bytes)

 

Monografie

Comuna Hlipiceni este situata în sudul judetului Botosani, la confluenta râurilor Jijia si Sitna.

În perimetrul administrativ al comunei sunt incluse satele Hlipiceni, Cobiceni, Victoria si Dragalina.

Primele semne de locuire a teritoriului administrativ al comunei dateaza din anul 1860, când domnitorul Dimitrie Sturza aduce din Galitia cetateni pentru a-i lucra pamântu. Drept recompensa, le promite slobozenia, de unde denumirea initiala a localitatii de Slobozia. Împroprietarirea înfaptuita de Alexandru Ioan Cuza a gasit localitatea alcatuita si populatia a primit pamânt agricol în proprietate.

Denumirea de Hlipiceni, vine de la “hleapa”, adica o coca de faina de grâu si porumb ce se cocea pe vatra.

Situatia economico-sociala

Potentialul economic al comunei Hlipiceni este în exclusivitate agricol prin produsele vegetale si animaliere obtinute. Cele mai importante unitati economice de pe teritoriul comunei sunt:

Baza Comcereal

Sectia Agromec

Statia CFR

Moara de porumb

Brutaria

Diverse societati comerciale particulare

Din suprafata arabila a comunei, ponderea culturilor se prezinta astfel: porumb, floarea soarelui, grâu, sfecla de zahar, legume, etc.

În ce priveste infrastructura, în comuna Hlipiceni, alimentarea cu apa se asigura în debite reduse din fântâni si captare cu apa prin foraj subteran, având un debit de peste 15l/sec.

Principala artera de circulatie ce strabate localitatea Hlipiceni este drumul judetean 282, care în momentul de fata se prezinta an conditii precare de circulatie.

În privinta telefoniei, localitatea este deservita de o centrala telefonica Pentomat, care asigura serviciile la 130 abonati din comuna Hlipiceni si comuna Todireni.

Asistenta medicala este asigurata de un dispensar uman, unde este încadrat un medic si îsi desfasoara activitatea 6 cadre sanitare cu studii medii.

În domeniul învatamântului, comuna dispune de 4 scoli cu un numar de 280 elevi si 3 gradinite cu 94 prescolari. Personalul didactic este în numar de 25 cadre .

Prioritati. Proiecte

Indicatori

Comuna HLIPICENI

Denumire

U.M

Total comuna

SAT

indicatori

Hlipiceni

Victoria

Dragalina

1

2

3

4

5

6

Populatie pers

3520

1520

1428

372

Suprafata ha.

7173

2884

2686

1493

Locuinte existente nr.

944

470

365

109

Suprafata locuibila mii mp

42

21

16

5

Lungimea drumurilor publice, din care: km

31

17

10

4

-modernizate  

5

5

   
-pietruite  

6

3

3

 
-drumuri pamant  

20

9

7

4

Lungimea liniei cale ferata km

6

6

   
Lungimea retelei de distributie a apei potabile km        
Lungimea retelei de canalizare km        
Lungimea retelei electrice km

35

14

16

5

Numar de gospodarii racordate la reteaua electrica nr

930

466

360

104

Salariati - nr. mediu pers

309

130

145

34

Suprafata agricola, din care: ha

6435

2520

2430

1375

-suprafata arabila  

5016

1995

2010

1011

-pasuni  

670

210

285

175

-fanete  

614

245

184

185

-vii  

105

48

42

15

-livezi  

30

18

7

5

Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera ha

264

104

90

70

Ape, balti ha

32

15

17

 
Alte terenuri ha        
Efective de animale, din care: cap        
-bovine  

1232

480

510

242

-porcine  

1270

430

510

330

-ovine  

5500

2100

2240

1240

-pasari  

40500

15700

16200

8600

Unitati P.T.T.R. nr

1

1

   
Abonati la serviciul telefonic nr

89

69

20

 
Abonati la radio nr

710

230

415

65

Abonati la T.V. nr

460

180

222

58

Unitati de invatamant, din care: nr

8

4

2

2

-gradinite  

4

2

1

1

-scoli  

4

2

1

1

Populatie scolara nr

373

171

172

30

Personal didactic, din care: nr

26

12

11

3

-calificat  

19

8

10

1

Camine culturale nr

1

1

   
Biblioteci nr

1

1

   
Spitale nr        
Paturi in spitale nr        
Dispensare umane nr

1

1

   
Medici sector public nr

2

2

   
Personal mediu sanitar nr

4

3

1

 
Dispensare veterinare nr

1

1

   
Medici sector public nr

1

1

   
Personal mediu sanitar nr

3

1

2

 

[Pagina principala]