Comuna  HAVÂRNA

 

Date de cotact

Primăria comunei Havârna

comuna Havârna, judeţul Botoşani

tel: 0231/629103

 

Comuna Havârna este situată de o parte şi de alta a văii Başeului. În componenţa comunei intră 6 sate: Havârna, Gîrbeni, Tataraseni, Balinti, Galbeni şi Neculcea.

Prin satul Havârna, reşedinţa de comună, trece drumul judeţean ce leagă municipiul Dorohoi de oraşul Darabani.

Teritoriul comunei a fost locuit încă din neolitic, facând parte din aria de răspîndire a culturii Cucuteni, urme ale acestei culturi fiind descoperite în raza satelor Havârna, Tataraseni şi Balinţi.

Satele comunei sunt menţionate în documentele secolelor XV-XVI. Ca personalităţi marcante din comuna Havârna se pot aminti:

Ioan Hîrjoaba - profesor universitar la Facultatea de Geografie a Universităţii A.I. Cuza din Iaşi, formând numeroase generaţii de profesori.

Petru Achiteni - profesor universitar, a ajuns prin munca şi talent să reprezinte România în arta decorativa bisericeasca ortodoxă. În comuna sa natală a efectuat împreună cu un grup de studenţi, pictura interioară şi exterioară a bisericii cu hramul Înălţarea Domnului, iar în municipiul Botosani a pictat biserica ”USPENIA”, biserica în care a primit botezul sfânt, geniul poeziei româneşti, MIHAI EMINESCU.

 

Situaţia economico-socială

Locuitorii comunei Havârna sunt în majoritatea lor agricultori şi se ocupă cu cultivarea pământului şi creşterea animalelor. Comuna Havârna are 520 ha luciu apă, în care se cresc în sistem organizat şi se valorifică peşti.

Dezvoltarea economică a comunei, privită prin prisma iniţiativei agenţilor economici cu capital privat, s-a axat pe dezvoltarea de capacităţi ce aduc profit imediat cu investiţii minime: mori de porumb, mori de grâu, prese de ulei, unităţi de prelucrare a laptelui, unităţi de desfacere a produselor industriale şi alimentare.

Infrastructura tehnico-edilitară

În comună există o reţea de drumuri publice, în lungime de 22 km, din care numai 2 km sunt asfaltaţi, iar 17 km sunt pietruiţi. Existenţa unei reţele de alimentare cu apă în satul Havârna, în lungime de 2km, nu deserveşte decât un număr mic de locuitori.

Majoritatea abonaţilor la serviciul telefonic sunt în satul Havârna.

 

Infrastructura socială

Învăţământul în comuna Havârna începe odată cu reforma înfăptuită de Alexandru Ioan Cuza, în anul 1864. Activitatea de învăţământ se desfăşoară în 10 unităţi şcolare, din care 4 grădiniţe şi 6 scoli.

În comuna exista un dispensar uman, care asigura asistenta sanitara permanent. În afara acestui dispensar, mai funcţionează un punct sanitar în satul Tataraseni.

În comuna există un cămin cultural, cu o sala cu 400 locuri si o biblioteca comunală.

 

Perspective de dezvoltare

 

Indicatori

                                                                                                  comuna  havarna

Denumire indicatori

 U.M.

Total comuna

     Havarna

                                                   S  A  T  E

   Havarna

  Girbeni

Tataraseni

   Balinti

 Galbeni

 Niculce

Populaţie

Pers.

5220

3200

451

945

458

125

41

Suprafaţa

Ha.

9565

-

-

-

-

-

-

Locuinţe existente

Nr.

2135

1217

161

443

253

44

17

Suprafaţa locuibilă

Mii m.p.

69,8

41,0

4,7

15,1

7,1

1,4

0,5

Lungimea drumurilor publice, din care:

Km

81

42

6

13,893

7,412

6,720  

3,565

- Modernizate

 

4

4

1

-

-

-

-

- Pietruite

 

12

-

1,66

3,56

2,76

4,02

-

- Drumuri de pământ

 

64,442

38,672

4,46

10,333

4,652

2,7

3,565

Lungimea liniei de cale ferată

Km

-

-

-

-

-

-

-

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile

Km

-

-

-

-

-

-

-

Lungimea reţelei de canalizare

Km

-

-

-

-

-

-

-

Lungimea reţelei electrice

Km

66,5

37

6

13

6

3

1,5

Număr de gospodării racordate la reţeaua electrică

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

Salariaţi – nr. mediu -

Pers.

112

  

     

        

     

    

   

Suprafaţa agricolă, din care:

Ha.

573,65

295,79

54,45

93,21

50,74

36,86

42,60

- Suprafaţă arabilă

 

473,79

256,65

39,52

77,92

43,06

20,99

35,65

- Păşuni

 

48,43

6,53

12,43

8,83

5,78

13,36

1,50

- Fâneţe

 

14,16

8,94

0,09

2,43

0,10

1,15

1,45

- Vii

 

13,25

5,91

0,45

1,97

0,46

0,71

3,75

- Livezi

 

24,02

17,76

1,96

2,06

1,34

0,65

0,25

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră

Ha.

4,04

2,35

0,15

0,88

0,23

0,09

0,34

Ape, bălţi

Ha.

1,34

0,98

0,25

        -

0,11

       -

       -

Alte terenuri

Ha.

198,09

122,40

13,47

35,09

17,12

6,30

3,71

Efective de animale, din care:

Cap.

 

 

 

 

 

 

 

- Bovine

 

1625

828

193

270

282

47

5

- Porcine

 

2500

1730

218

285

247

13

7

- Ovine

 

8088

5800

320

883

1035

35

15

- Păsări

 

49300

30950

2970

10160

3950

600

170

Unităţi de poştă

Nr.

2

1

-

1

-

-

-

Abonaţi la serviciul telefonic

Nr.

 

 

12

7

3

-

-

Abonaţi la radio

Nr.

1843

1115

150

417

208

150

14

Abonaţi la T.V.

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

Unităţi de învăţământ, din care:

Nr.

11

4

2

2

2

1

-

- Grădiniţe

 

5

2

1

1

1

-

-

- Şcoli

 

6

2

1

1

1

1

-

Populaţie şcolară

Nr.

524

406

21

69

13

15

-

Personal didactic, din care:

Nr.

48

34

3

8

2

1

-

- Calificat

 

39

28

2

7

2

-

-

Cămine culturale

Nr.

3

1

-

1

1

-

-

Biblioteci

Nr.

1

1

-

-

-

-

-

Spitale

Nr.

-

-

-

-

-

-

-

Paturi în spitale

Nr.

-

-

-

-

-

-

-

Dispensare/ cabinete medicale umane

Nr.

1

1

-

-

-

-

-

Medici/ medici de familie

Nr.

2/1

2/1

-

-

-

-

-

Personal mediu sanitar

Nr.

5

3

-

1

1

-

-

Dispensare/ cabinete medicale veterinare

Nr.

1

1

-

-

-

-

-

Medici sector public/ privat veterinar

Nr.

1

1

-

-

-

-

-

Personal mediu sanitar veterinar

Nr.

3

2

-

             1

        -

-

-

Agenţi economici

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

- Producţie, mică industrie, industrie  alimentară

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comerţ, magazine, depozite

 

27

18

1

5

3

-

-

- Asociaţii agricole

 

2

-

-

1

1

-

-

Înfrăţiri cu alte localităţi

 

-

-

-

-

-

-

-

Organizaţii neguvernamentale înfiinţate

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

| Pagina principala |