Comuna HĂNEŞTI

 

Date de contact:

Primăria comunei Hăneşti, comuna Hăneşti. judeţul Botoşani

tel: 0231/549102

 

 Monografie

Situata în partea de est a judetului Botosani, strabatuta de la vest la est de pârâul Baseu, comuna Hanesti, cu resedinta de comuna an satul Hanesti, este formata din 5 sate:Hanesti, Borolea, Sarata-Basarab, Moara Jorii si Slobozia.

În partea de N-V a satului Hanesti este amenajat pe pârâul Baseu, Iazul Hanesti, în suprafata de 420 ha, cu destinatie speciala în cresterea pestelui.

Pe aceste meleaguri a existat asezari umane din vremuri îndepartate. În sprijinul acestei afirmatii vin descoperirile materiale aduse la lumina zilei în ultimele decenii, prin sapaturile arheologice organizate sau prin sapaturi ocazionale.

Prima mentiune documentara a satului cu numele de Hanesti, apare într-un uric dat la 11 aprilie 1546 de dopmnitorul Petru Rares.

Situatia economico-sociala

Tinând cont de aspectul agricol al comunei, pe raza acesteia functioneaza o presa ulei, 2 mori cereale, 3 asociatii agricole, 17 asociatii familiale si 5 societati cu raspundere limitata.

Reteaua de drumuri publice este în lungime de 61 km, din care 26 km sunt pietruiti.Cele 5 sate sunt electrificate. Reteaua de alimentare cu apa are o lungime de 12 km si deserveste 3 sate, Hanesti, Borolea si Sarata Basarab.

În domeniul învatamântului functioneaza 8 unitati scolare, din care 3 gradinite si 5 scoli, cu un numar de 31 cadre didactice.

În comuna Hanesti exista un camin cultural si o biblioteca comunala.

Desi comuna Hanesti nu are potential turistic deosebit, totusi existenta iazului cu insula situata în mijlocul acestuia si padurea din preajma satului Borolea atrage multi amatori de pescuit ,dar mai ales de petrecere a timpului în mijlocul naturii.Afluienta de turisti ar fi mult mai mare în conditiile în care ar exista resursele financiare necesare oferirii unui minim de servicii turistice.

Poiecte de investitii. Comunitatea locala a analizat si stabilit prioritatile investitionale ,în conditiile în care ar dispune de resurse financiare: -asfaltarea din centrul satului, pe o lungime de 1,5 km, a celor 4 artere de circulatie care fac legatura cu orasul Saveni si comunele Dîngeni, Mihalaseni si Manoleasa. --racordarea tuturor locuintelor la reteaua electrica.

-introducerea unei centrale telefonice de tip Alcatel.

-construirea unui spital cu 50 paturi, în care sa functioneze si o maternitate.

 

Indicatori

Comuna HANESTI

Denumire

U.M

Total comuna

SAT

indicatori

Hanesti

Borolea

Sarata Basarab

Moara Jorii

Slobozia

1

2

3

4

5

6

7

8

Populatie pers

2844

1214

737

816

103

74

Suprafata ha.

6052

4916

466

494

92

84

Locuinte existente nr.

1100

511

260

280

28

21

Suprafata locuibila mii mp

83

38,6

19,6

21,1

21

16

Lungimea drumurilor publice, din care: km

61

31

10

14

3

3

-modernizate              
-pietruite  

26

11

6

7,9

0,1

1

-drumuri pamant  

35

20

4

6,1

2,9

2

Lungimea liniei cale ferata km            
Lungimea retelei de distributie a apei potabile km

12

7

2

3

   
Lungimea retelei de canalizare km            
Lungimea retelei electrice km

47

24,8

8

8,2

3

3

Numar de gospodarii racordate la reteaua electrica nr

1060

498

250

270

24

18

Salariati - nr. mediu pers

68

50

9

8

1

 
Suprafata agricola, din care: ha

5453

1913

1625

894

553

468

-suprafata arabila  

4034

1314

786

479

29

20

-pasuni  

1269

519

314

393

14

29

-fanete  

122

61

24

17

9

11

-vii  

23

18

1

2

1

1

-livezi  

4

1

 

3

   
Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera ha

110

29

34

25

12

10

Ape, balti ha

307

119

159

18

7

4

Alte terenuri ha

1

 

1

     
Efective de animale, din care: cap            
-bovine  

1019

518

234

240

32

35

-porcine  

704

326

110

230

18

20

-ovine  

3336

1598

690

615

304

279

-pasari  

8005

4685

1560

300

260

 
Unitati P.T.T.R. nr

1

1

       
Abonati la serviciul telefonic nr

40

38

1

1

   
Abonati la radio nr

960

438

240

240

24

18

Abonati la T.V. nr

250

160

39

30

11

10

Unitati de invatamant, din care: nr

8

3

2

2

1

 
-gradinite  

3

1

1

1

   
-scoli  

5

2

1

1

1

 
Populatie scolara nr

253

165

49

31

8

 
Personal didactic, din care: nr

31

18

6

6

1

 
-calificat  

13

8

3

2

   
Camine culturale nr

1

1

       
Biblioteci nr

1

1

       
Spitale nr            
Paturi in spitale nr            
Dispensare umane nr

1

1

       
Medici sector public nr            
Personal mediu sanitar nr

3

2

1

     
Dispensare veterinare nr

1

1

       
Medici sector public nr

1

1

       
Personal mediu sanitar nr

1

1

       

[Pagina principala]