Comuna  DÂNGENI

 

 

Date de contact

Primăria comunei Dângeni

comuna Dângeni, judeţul Botoşani

tel: 0231/571104

MONOGRAFIA COMUNEI DÂNGENI

 

 Comuna Dângeni se află situată  la 25 km, est, nord-est  faţă de Municipiul Botoşani, la 20km. vest de Râul Prut  - graniţa cu  Republica Moldova.

Comuna Dângeni este formată din satele:  Dângeni, Hulub, Strahotin şi Iacobeni.

Satele comunei au o existenţă  foarte veche. Satele Dângeni şi Iacobeni  datează din vremea lui Ştefan cel  Mare.

Sfârşitul secolului XIX - lea  şi începutul secolului  al XX-lea  este marcat la Dângeni  de prezenţa familiei  Mavrocordat, care stăpânea în totalitate teritoriul  actual al comunei.

Comuna Dângeni este străbătută de la vest la est  de râul Jijia.

Relieful comunei  în majoritate este compus  de dealuri cu pământ argilos.

Ocupaţia de bază  a locuitorilor comunei Dângeni a fost şi a rămas  agricultura cu culturile vegetale  şi creşterea animalelor.

Comuna Dângeni este străbătută  de la est la vest  de calea ferată IAŞI-DOROHOI  şi nord – vest  Dângeni-Săveni.

În comuna Dângeni  funcţionează:  Agromec Iacobeni cu două tractoare  şi toată gama de maşini agricole, ferma vegetală SC  AGRIPOLIS  SRL Botoşani  cu toată gama de maşini agricole,  Baza de recepţie  Dângeni, filială a COMCEREAL SA  Botoşani, Oficiul poştal Dângeni cu locaţie proprie. În comuna Dângeni  sunt un număr de 34 tractoare  proprietate privată.

Comuna Dângeni este străbătută  de la est la vest  de aducţiunea cu apă  de la Stânca-Ştefăneşti –Truşeşti – Dângeni – Ungureni  şi cu bifurcaţie nord-vest  Hăneşti.

Toate satele comunei sunt asigurate  cu instalaţii telefonice  ,,ALCATEL”.

Reţeaua de drumuri  este de 57 de km din care 4 km  cu asfalt şi  53 km cu piatră.

În comună există un dispensar uman cu local propriu dar care necesită reparaţii capitale.

Există  un dispensar veterinar  care se află într-o stare fizică  acceptabilă.

În comuna Dângeni există 4 şcoli  şi 4 grădiniţe. Starea fizică a localurilor  de şcoală este în mare parte nesatisfăcătoare  urmând să se construiască o şcoală nouă la Iacobeni şi una la Dângeni  şi reabilitarea şcolilor  Hulub şi Strahotin.

În comuna Dângeni există  un Cămin cultural care se prezintă  din punct de vedere fizic bine. Biblioteca comunală funcţionează  în localul primăriei.

Satele: Dângeni, Strahotin şi Iacobeni  sunt asigurate cu televiziune prin cablu.

Se propun pentru viitoul apropiat  o serie de obiective  cu caracter urgent:

1. Construcţia şcolii Iacobeni  şi a şcolii Dângeni  - proiect în derulare prin Banca Mondială.

2. Alimentarea cu apă a localităţilor  comunei Dângeni  - proiect în derulare.

3. Reabilitarea şcolilor Hulub  şi Strahotin.

4. Construcţia unui dispensar uman  nou - un proiect  ce urmează să fie executat  prin Ambasada S.U.A. la Bucureşti.

5. Reabilitare 8 km. drum comunal.

6. Reparaţii uşi şi geamuri  la Căminul cultural, procurare de mobilier.

7. Extinderea reţelei de televiziune prin cablu în satul Hulub.

 

Indicatori 

Denumire indicatori

UM

Total comună

Dângeni

Hulub

Strahotin

Iacobeni

                      1

   2

        3

   4

   5

  6

     7

Populaţie

pers.

3441

   927

 913

   375

1226

Suprafaţa

ha.

8335

 2252

2130

1025

2928

Locuinţe existente

nr

1106

   234

  291

  183

  398

Suprafaţa locuibilă

mii mp

    31

       9

      8

      4

    10

Lungimea drumurilor publice, din care:

Km

    57

      17

     15

      5

    20

- modernizate

 

      4

       4

-

-

-

- pietruite

 

     23

       8

       4

      4

      7

- drumuri pământ

 

     30

       5

      11

      1

     13

Lungimea  liniei cale ferată

Km

     14

       2

        2

-

     10

Lungimea reţelei de distribuţie  a apei potabile

Km

     16

       3

        5

      3

       5

Lungimea reţelei de canalizare

Km

       2

       2

       -

      -

       -

Lungimea reţelei electrice

Km

     40

       9

       8

      5

      18

Număr de gospodării racordate la reţeaua electrică

Nr

 1032

   220

   261

   165

    386

Salariaţi – nr. mediu

Pers

    282

   104

     52

     44

       82

Suprafaţa agricolă, din care:

Ha

 7397

  2060

 2090

    970

   2197

- suprafaţa arabilă

 

 4636

  1180

 1200

    826

   1430

- păşuni

 

 1558

    893

   165

    134

     366

- fâneţe

 

   223

      85

     72

      35

       31

- vii

 

     13

        4

       3

        1

         5

- livezi

 

       4

        4

       -

        -

         -

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră

Ha

   235

    205

       -

       30

         -

Ape, bălţi

Ha

     87

      27

     24

         9

       27

Alte terenuri

Ha

   641

    190

    185

       96

      170

Efective de animale, din care.

Cap

 

 

 

 

 

- bovine

 

   890

    210

    200

     180

      350

- porcine

 

 1120

    270

    240

     210

      400

- ovine

 

 3800

  1100

    800

     600

     1300

- păsări

 

32000

  9000

  4600

   7200

  11200

Unităţi de poştă

Nr

       1

       1

     -

       -

        -

Abonaţi la serviciul telefonic

Nr

   220

    101

      61

       29

         29

Abonaţi la radio

Nr

  1032

    220

    261

     165

     386

Abonaţi la TV

Nr

    354

    114

      91

       48

     101

Unităţi de învăţământ, din care:

Nr

 

 

 

 

 

- grădiniţe

 

        4

        1

       1

         1

          1

- şcoli

 

        4

        1

       1

         1

          1

Populaţia şcolară

Nr

    516

    187

      73

       54

      202

Personal didactic, din care:

Nr

      38

      14

      10

         3

        11

- calificat

 

      26

      11

        7

         2

          6

Cămine culturale

Nr

        1

        1

-

 -

 -

Biblioteci

Nr

        1

        1

-

-

-

Spitale

Nr

    -

-

-

-

-

Paturi în spitale

Nr

   -

-

-

-

-

Dispensare/ cabinete medicale umane

Nr

     1

1

-

-

-

Medici/ medici de familie

Nr

     1

1

-

-

-

Personal mediu sanitar

Nr

     2

2

-

-

-

Dispensare/ cabinete medicale veterinare

Nr

     1

1

-

-

-

Medici sector public/ privat veterinar

Nr

     1

1

-

-

-

Personal mediu sanitar-veterinar

nr

      -

-

-

-

-

Agenţi economici

Nr

    34

13

6

6

9

- producţie, mică industrie, ind. Alimentară

 

    15

5

3

2

5

- comerţ, magazine, depozite

 

    14

8

3

4

4

- asociaţii agricole

 

     -

-

-

-

-

Înfrăţiri cu alte localităţi

 

     -

-

-

-

-

Organizaţii neguvernamentale înfiinţate

nr

     -

-

-

-

-

 

 | Pagina principala |