Oraşul  Darabani

Date de contact

Primăria oraşului Darabani

Adresa Primăriei:  str. 1 Decembrie, nr. 100, Darabani, cod poştal 715100

e-mail: primariadarabani@yahoo.com

tel/ fax:  0231/631347

Scurtă prezentare

Oraşul Darabani este cel mai nordic oraş al ţării, al treilea ca mărime din judeţul Botoşani, după municipiile Botoşani şi Dorohoi, cu cei aproape 12.000 locuitori ai săi.

Oraşul Darabani este amplasat în partea de nord a judeţului Botoşani. Are în componenţă satele Bajura, Eşanca şi Lişmăniţa. Principalele cursuri de apă care străbat Darabanii sunt râul Prut şi pârâul Podriga. Geografic este aşezat pe rama înaltă, nordică, a câmpiei Moldovei, intr-o zonă deluroasă cu altitudinea maximă de 264 m, cu o mare fragmentare a reliefului, la contact între zona de pădure şi silvostepă, pe malul drept, înalt, a râului Prut.

Urmele materiale descoperite arheologic, topoare de silex şi ceramică cucuteniană, atestă locuirea zonei încă din zorii istoriei şi o continuitate neîntreruptă până astăzi.

Prima denumire a localităţii a fost Căbiceni, iar actuala denumire, Darabani, este atestată documentar în anul 1546. Toponimul are legătură cu denumirea ostaşilor din corpul de pază a graniţei – „dărăbanii măriei sale”.

Cu funcţie economică predominant agricolă, cu soluri fertile, la întretăierea cât şi de-a lungul unor drumuri comerciale, evoluţia localităţii este favorizată de prevederile păcii de la Adrianopol din 1829. La Darabani se constituie proprietatea agricolă prin moşia de aproape 11.000 ha a boierului Theodor C. Balş, boier luminat al timpului său, deşi conservator politic.

De numele acestuia se leagă trei lucruri foarte importante la Darabani:

- întemeierea târgului Darabani în 1837;

- construirea unei biserici unice în zonă după planurile bisericii „Sf. Sofia” din Constantinopol, biserică care slujeşte şi astăzi ca lăcaş de cult locuitorilor oraşului Darabani;

- înfiinţarea primei şcoli săteşti, de stat, din Moldova.

În prezent economia oraşului se bazează pe agricultură şi creşterea animalelor, industria uşoară prin fabrica de confecţii, cea de încălţăminte şi ateliere de tricotaje, industria alimentară prin cele trei societăţi de prelucrare a cărnii şi cele două de prelucrare a laptelui, ale căror produse se regăsesc pe rafturile multor magazine din ţară. Turistic, se remarcă existenţa celor patru stejari seculari despre care legenda spune că au fost plantaţi de Ştefan cel Mare înainte de anul 1500.

Oraşul Darabani este unicul centru urban pe o rază de peste 35 km., având o importanţă majoră în zonă prin instituţiile pe care le găzduieşte, respectiv Spitalul orăşenesc cu un număr de 75 de paturi, Grupul Şcolar Darabani, Judecătoria, banca, Circa fiscală, etc. De asemenea, Darabaniul se detaşează în zonă din punct de vedere comercial şi de prestări servicii.

Din aceste motive, adăugând faptul că Darabaniul se află la mică distanţă şi pe una din arterele de acces către Rădăuţi Prut, unde se află în lucru un viitor punct de trecere a frontiera de stat către Republica Moldova, este necesară lansarea unor programe de dezvoltare a infrastructurii în oraşul Darabani, pentru a face faţă traficului auto şi de persoane.

Locuitorii oraşului Darabani speră într-o relansare economico-socială a oraşului lor, ceea ce nu poate fi decât benefic pentru întreaga zonă de nord a judeţului Botoşani.

 

Indicatori

Oraşul  Darabani

Denumire indicatori

u.m.

Total oraş

Localitate

Darabani

Bajura

Eşanca

Lişmăniţa

1

2

3

4

5

6

7

Populaţie

pers.

11.864

8.907

1.888

361

708

Suprafaţa

ha.

9.985

 

 

 

 

Locuinţe existente

nr.

4.031

3.059

644

113

215

Suprafaţa locuibilă

mil mp.

136,937

103,102

22,585

3,838

7,412

Lungimea drumurilor publice, din care:

km.

58

 

 

 

 

- modernizate

 

43

 

 

 

 

- pietruite

 

-

 

 

 

 

- drumuri pământ

 

15

 

 

 

 

Lungimea liniei cale ferată

km.

0

0

0

0

0

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile

km.

 10,5

 10,5

0

0

 0

Lungimea reţelei de canalizare

km.

4,3

4,3

0

0

0

Lungimea reţelei electrice

km.

 

 

 

 

 

Număr de gospodarii racordate la reţeaua electrică

nr.

4.042

 

 

 

 

Salariaţi - nr. mediu

pers.

1.480

 

 

 

 

Suprafaţa agricolă, din care:

ha.

7,828

 

 

 

 

- suprafaţa arabilă

 

6.333

 

  

 

 

- păşuni

 

964

 

 

 

 

- fâneţe

 

413

 

 

 

 

- vii

 

12

 

 

 

 

- livezi

 

36

 

 

 

 

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră

ha.

1.022

 

 

 

 

Ape, bălţi

ha.

189

 

 

 

 

Alte terenuri

ha.

489

 

 

 

 

Efective de animale, din care

cap.

 

 

 

 

 

- bovine

 

3.292

 

 

 

 

- porcine

 

2.563

 

 

 

 

- ovine

 

8.800

 

 

 

 

- păsări

 

41.700

 

 

 

 

Unităţi de Poştă

nr.

2

1

1

0

0

Abonaţi la serviciul telefonic

nr.

796

739

53

3

1

Abonaţi la radio

nr.

2.380

 

 

 

 

Abonaţi la T.V.

nr.

1950

 

 

 

 

Unităţi de învăţământ, din care:

nr.

 17

 11

 2

2

2

- grădiniţe

 

10

7

1

1

1

- şcoli

 

7

4

1

1

1

Populaţie şcolară

nr.

2.411

2.055

212

27

117

Personal didactic, din care :

nr.

179

143

20

3

13

- calificaţi

 

145

118

16

3

8

Cămine culturale

nr.

1

1

0

0

0

Biblioteci

nr.

1

1

0

0

0

Spitale

nr.

1

1

0

0

0

Paturi în spitale

nr.

75

75

0

0

0

Dispensare/ cabinete medicale umane

nr.

 3/3

 1/3

1/0

0/0

 1/0

Medici/ medici de familie

nr.

11/5

11/5

0

0

0

Personal mediu sanitar

nr.

47

46

1

0

0 

Dispensare/ cabinete medicale veterinare

nr.

1/0

1/0

0/0

0/0

0/0

Medici sector public/ privat veterinar

nr.

 1/1

 1/1

 0/0

0/0

 0/0

Personal mediu sanitar veterinar

nr.

 6

 4

 1

 0

1

Agenţi economici

nr.

537

530

5

2

0

- producţie, mica industrie, ind. alimentara

 

 14

 14

 0

 0

 0

- comerţ, magazine, depozite

 

518

511

5

2

0

- asociaţii agricole

 

5

5

0

0 

0

Înfrăţiri cu alte localităţi

 

 0

 0

 0

 0

0

Organizaţii neguvernamentale  înfiinţate

nr.

0

0

0

0

 0

 

 

Galerie foto

 

darabani-biserica_sf_constantin_si_elena.jpg (30422 bytes)

 

darabani-judecatoria.jpg (45187 bytes)

 

Biserica Sf. Constantin si Elena

 

Judecatoria

 

darabani-locuinta proprietate_particulara.jpg (50578 bytes)

 

Locuinta proprietate particulara

 

| Prima pagina |