Comuna BRĂEŞTI

 

Date de contact:

Primăria comunei Brăeşti, comuna Brăeşti, judeţul Botoşani

tel: 0231/620023;  fax: 0231/620023

 

Comuna Brăeşti este aşezată în partea de vest a judeţului Botoşani, la o distanţă de 20 km de reşedinţa de judeţ.Localitatea Brăeşti este menţionată pentru prima dată în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, domn al Moldovei.Comuna Brăeşti este alcătuită din 4 sate: Brăeşti, reşedinţa de comună, Poiana, Popeni şi Vîlcele.

Situaţia economico-socială

Principala activitate economică a comunei este agricultura. Astfel în raza comunei funcţionează 3 societăţi agricole cu personalitate juridică, 3 asociaţii familiare, în rest terenul agricol este lucrat în particular de către cetăţeni.Mai funcşionează o societate pentru mecanizarea agriculturii, care deţine un număr redus de utilaje şi maşini agricole.Principalele culturi care se cultivă în raza comunei sunt:porumbul, grâul, floarea soarelui, sfecla de zahăr.Ca unităţi de producţie, prestări servicii şi comerţ, la nivelul comunei funcţionează o presă pentru ulei, o moară cu ciocănele, o moară pentru porumb, 16 magazine şi unităţi de alimentaţie publică, cu caracter privat şi de stat.

În domeniul telecomunicaţiilor, comuna dispune de o centrală telefonică, cu un număr de 101 abonaţi.

În comună există un număr de 4 şcoli şi 2 grădiniţe, care în general nu sunt dotate corespunzător cerinţelor actuale.

Asistenţa sanitară este asigurată de un personal în număr de 5 cadre sanitare şi un medic.

Priorităţi ale comunei

Având în vedere lipsa fondurilor, starea economică şi socială critică la nivel de comună, priorităţile comunei sunt::

 

Indicatori

Comuna BRĂEŞTI

Denumire

U.M

Total comună

SAT

indicatori

Brăeşti

Poiana

Popeni

Vilcele

1

2

3

4

5

6

7

Populatie pers

2416

1470

573

305

68

Suprafata ha.

5237

3778

836

481

142

Locuinte existente nr.

920

550

235

108

27

Suprafata locuibila mii mp

27,6

17,7

5,9

3,4

0,6

Lungimea drumurilor publice, din care: km

53

29

14

8

2

-modernizate  

3

3

     
-pietruite  

15

10

3

2

 
-drumuri pamant  

35

16

11

6

2

Lungimea liniei cale ferata km

3,5

3,5

     
Lungimea retelei de distributie a apei potabile km

5,5

5,5

     
Lungimea retelei de canalizare km          
Lungimea retelei electrice km

27,9

12,9

7

6

2

Numar de gospodarii racordate la reteaua electrica nr

871

522

225

103

21

Salariati - nr. mediu pers

294

242

38

12

2

Suprafata agricola, din care: ha

4237

2800

823

472

142

-suprafata arabila  

3614

2455

576,5

448,5

134

-pasuni  

484

279

181

17

6

-fanete  

76

55

14

5

2

-vii  

58

7

50

1

 
-livezi  

6

4

1,5

0,5

 
Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera ha

722

722

     
Ape, balti ha

122

114

2

6

 
Alte terenuri ha

156

142

11

3

 
Efective de animale, din care: cap          
-bovine  

809

563

151

75

20

-porcine  

639

357

181

83

18

-ovine  

2840

1793

651

332

64

-pasari  

20772

12423

5303

2437

607

Unitati P.T.T.R. nr

1

1

     
Abonati la serviciul telefonic nr

101

90

 

11

 
Abonati la radio nr

607

320

198

71

18

Abonati la T.V. nr

340

236

60

36

8

Unitati de invatamant, din care: nr

6

2

2

2

 
-gradinite  

2

1

 

1

 
-scoli  

4

1

2

1

 
Populatie scolara nr

241

201

26

14

 
Personal didactic, din care: nr

21

17

2

2

 
-calificat  

17

17

     
Camine culturale nr

1

1

     
Biblioteci nr

1

1

     
Spitale nr          
Paturi in spitale nr          
Dispensare umane nr

1

1

     
Medici sector public nr

1

1

     
Personal mediu sanitar nr

5

5

     
Dispensare veterinare nr

1

1

     
Medici sector public nr

1

1

     
Personal mediu sanitar nr

1

1

     

[Pagina principala]