INSTITUŢIA  PREFECTULUI  JUDEŢULUI  BOTOŞANI

SERVICIUL  DE  INTEGRARE  EUROPEANĂ,  DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI  MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE

COMPARTIMENTUL DE INTEGRARE EUROPEANĂ

 

    Urmare preocupării exprimate de instituţiile Uniunii Europene, privind capacitatea redusă a României de absorbţie a fondurilor structurale, Serviciul de Integrare Europeană din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Botoşani a propus proiectul de realizare a unui „Parc de agrement şi educaţie culturală” pe axa: Complexul Memorial Mihai Eminescu, „lacul codrilor albastru”, cetăţile dacice de la Stânceşti (din comuna Mihai Eminescu) şi Mănăstirea Agafton (din comuna Curteşti) care vizează punerea în valoare în mod unitar a unor obiective de interes deja existente.

Supunem dezbaterii publice proiectul pentru a evalua impactul ecologic, cultural, social şi economic.

Vă rugăm să trimiteţi sugestiile şi observaţiile dumneavoastră la email@prefecturabotosani.ro

 

Situaţie prezentă şi propuneri pentru organizarea

Parcului de Agrement şi Educaţie Culturală

 

Obiective culturale existente

 

  1. Memorialul Ipoteşti-Centrul Naţional de Studii ”Mihai Eminescu” se află în localitatea Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu şi cuprinde casa Memorială "Mihai Eminescu", aflată pe lista monumentelor la capitolul ”Clădiri Memoriale la poziţia 07.C.004, Biserica familiei Eminovici şi Casa Papadopol monumente de arhitectură aflate la poziţia 07.B.153, Muzeul „Mihai Eminescu”, Biblioteca cu centrul de studii, amfiteatrul în aer liber, spaţii de cazare şi alimentaţie publică
  2. Legat de personalitatea şi opera marelui poet naţional, codrul Eminescu, în care se află ”lacul codrilor albastru”, este declarat prin Hotărârea nr 5 din 22.09.1995 a Consiliului Judeţean Botoşani, Pădure cu funcţii speciale de recreere  situat în jurul unor obiective turistice, pe o suprafaţă de 762,4 ha zonă unde sunt amenajate trasee pietonale, obiective de alimentaţie publică şi drumuri forestiere
  3. Sistemul de cetăţi traco-getice (sec VI-III înainte de Cristos), situate în marginea de SV, a localităţii Stânceşti, comuna Mihai Eminescu, monument arheologic de importanţă naţională cuprins în Lista Monumentelor Istorice la poziţie 07.A.084 şi în cadrul Legii nr 5/2000 la capitlolul Zone protejate.Sistemul de fortificaţii cuprinde două cetăţi de mari dimensiuni, desfăşurate pe 58 ha, păstrându-se până astăzi valul de pământ cu şanţ şi un fond arheologic bogat
  1. Mănăstirea „Pogorârea Sfântului Duh ”-Agafton din localitatea Agafton, comuna Curteşti este un ansamblu monahal de mari dimensiuni, aflat pe lista Monumentelor Istorice la poziţie 07.B.100; cuprinde peste 90 de clădiri, desfăşurate pe o suprafaţă de 14 ha, care păstrează, într-un spaţiu unitar, un mare număr de locuinţe-chilii, reprezentând un valoros patrimoniu arhitectural şi etnografic

Propuneri

 

Ř    aceste patru obiective  fiind amplasate într-o zonă colinară împădurită, se pot constitui într-un minitraseu unitar de pelerinaj prin turism cultural în zona de nord a Moldovei, având o poziţionare avantajoasă faţă de principalele localităţi învecinate: la o distanţă de 10 km de Municipiul Botoşani, şi la 30 km de municipiul Suceava. Zona este deservită de Drumul European 58 Botoşani-Suceava şi aeroportul Salcea aflat la 20 de km.

 

Ř    întâi de toate se impune modernizarea structurii rutiere existente care leagă cele patru obiective importante pe o distanţă de 12 km în vederea creării unei legături directe între acestea şi Drumul European şi amenajarea în lungul traseului de zone de parcări, moteluri, terenuri de sport  şi spaţii pentru spectacole în aer liber.

 

Ř    pentru Memorialul Ipoteşti se impune finalizarea investiţiilor de cazare şi continuarea amenajărilor în zona lacului pentru promovarea de programe cultural (tabere de creaţie sculptură, pictură, poezie) precum şi obiective de alimentaţie publică

 

Ř    un obiectiv foarte valoros prin importanţa sa istorică, dimensiuni şi aşezarea sa este sistemul de fortificaţii de la Stânceşti,  poziţionat în centrul acestui traseu, în imediata vecinătate a drumului european. El poate deveni un punct de interes major al zonei, constituind lcalea de comunicare  între spaţiul dedicat poetului Mihai Eminescu (Complexul Memorial, "lacul codrilor albastru"...) şi complexul de la Agafton.

 

Ř    ar fi necesară reconstituirea  a 100-150 ml de palisadă la valul de pământ existent şi a unui din turnurile de supraveghere în zona dominantă a ansamblului; reconstituirea de tipuri de locuinţe getice, unde se pot expune materialul arheologic în cadrul unui punct muzeistic şi construirea de spaţii de cazarea şi alimentaţie publică cu specific de epocă. Săpăturile arheologice pot fi puse în valoare şi protejate împotriva factorilor de mediu prin piramide de sticlă (soluţie folosită în curtea Muzeului Luvru).

 

Ř    al treilea obiectiv cultural din zonă, Mănăstirea Agafton, poate deveni un obiectiv de turism religios prin modernizarea spaţiilor de cazare, amenajarea unui sat etnografic în zona vechiului schit Agafton, care să  conserve tradiţiile religioase ale satului românesc şi înfiinţarea în vechile ateliere a unui laborator de restaurare a patrimoniului cultural mobil

 

 

Ř    reactivarea şi modernizarea taberei de copii „Codrii de aramă”, Agafton şi a bazei sportive.

 

Ř    realizarea traseelor de acces cu pistă pentru cicloturism şi pistă pentru acces pietoni (jogging):

 

- pe DC 61 din şoseau de centură a Municipiului Botoşani-localitatea Manoleşti-localitatea Stînceşti

 

- pe drumulul de exploatare care pleacă din DN 29

 

- pe DC 62 din localitatea Cătămărăşti Vale

 

lungimea traseului în această variantă ar fi

 

DN 29B -Ipoteşti

2,373 Km

Ipoteşti Cătămărăşti Vale

2,235 Km

DS 319 Cătămărăşti Vale-Lacul Codrilor Albaştri

1,070 Km

Lacul Codrilor Albaştri DN 29

6,500 Km

DN 29 –Mănăstirea Agafton

2,250 Km

Drum de exploatare –Cetatea Tracică Stânceşti

4,000 Km

Municipiul Botoşani-localitatea Ipoteşti pe DC 61

8,400 km

Total

26,828 Km

 

Promovarea DC 62 şi DC 61 la rangul de drumuri judeţene.

Clasarea DN 29 B-Ipoteşti-CătămărăştiVale şi DS 319 Cătămărăşti Vale –"Lacul codrilor albastru"  în drum judeţean.

 

Ř    Devierea drumului comunal DC 59,  ce vine de la Mănăstirea Agafton pe după stâna Baisa, în aşa fel încât racordarea cu E58 să se facă prin amenajarea unei intersecţii în km 32+600

 

Ř    Având în vedere profilul geografic şi geologic al parcului, sugerăm realizarea unei zone de practicare a sporturilor de iarnă (schi, sanie, patinoar natural) şi o zonă de recreere estivală (complex de ştranduri pentru înot şi  pentru navomodelism )

 

Ř    Îndeplinirea condiţiilor pentru  a se putea practica sporturile de acrobaţie aeriană: deltaplan, parapantă şi nu în ultimul rând aeromodelism (prin îngroparea liniilor electrice aeriene în zona parcului, mutarea staţiilor de transformare, etc)

 

Ř Includerea informaţiilor despre complexul de obiective turistice, care compun proiectul acestui parc, în ghidurile turistice româneşti şi străine, printr-un marketing mai insistent. Lipsa informaţiilor din ghiduri este un reproş frecvent al oaspeţilor străini care iau contact pentru prima dată cu judeţul nostru.

 

Zona creionată este percepută în prezent şi utilizată de populaţie ca o zonă de agrement, dar funcţionează în condiţii improprii.

 

Modernizarea infrastructurii, dezvoltarea şi punerea în valoarea a obiectivelor şi tratarea în mode unitar a zonei poate eficientiza turismul cultural prin modernizarea şi lărgirea ofertei

 

septembrie 2006